+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci

Archiwum
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2002
W październiku 2002 roku w Szklarskiej Porębie odbyła się konferencja zorganizowana przez jeleniogórski ośrodek akademicki wspólnie z Polskim Oddziałem Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Zgromadziła ona przedstawicieli wyższych uczelni polskich, w których prowadzona jest edukacja ekologiczna w formie wykładów lub/i specjalności dydaktycznych związanych z ochroną środowiska, a szerzej — z ekorozwojem. W konferencji uczestniczyli nauczyciele akademiccy z Bielska Białej, Białegostoku, Częstochowy, Gdańska, Jeleniej Góry, Łodzi, Katowic, Krakowa, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Szczecina i Wrocławia. Brali w niej także udział przedstawiciele Międzynarodowego Instytutu (IHI) w Zittau.

Wydana książka pt. "Rola wyższych uczelni w edukacji dla ekorozwoju" prezentuje propozycje programów specjalności dydaktycznych, przedmiotów nauczania związanych przede wszystkim z ekonomią, ekonomiką, zarządzaniem, ekologią, etyką i inżynierią środowiska. Propozycje te powinny zainteresować nie tylko pracowników wyższych uczelni, ale także samorządy lokalne i organizacje pozarządowe jako pomoc w prowadzeniu różnych działań edukacji nieformalnej.


Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem