+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci

Archiwum
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2003
Nowe wydawnictwo: P. Rogala, T. Brzozowski, "Systemy zarządzania jakością i środowiskiem". Zawiera zagadnienia dotyczące normalizacji, oceny zgodności, wymagań i procedury wdrażania systemu zarządzania jakością oraz systemu zarządzania środowiskowego, certyfikacji oraz integracji sformalizowanych systemów zarządzania.
Systemy zarządzania jakością i środowiskiem


Nowe wydawnictwo: "Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii". Publikacja zawiera wystąpienia zaprezentowane na konferencji zorganizowanej przez Katedrę w październiku 2003 roku.

Wspomnienia z konferencji, zorganizowanej w dniach 17-19 października 2003 roku w Szklarskiej Porębie "Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii".
Konferencja w Szklarskiej Porębie
Zobacz więcej zdjęć

Pobierz film z konferencji (14,7 MB)

Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem organizuje w dniach 17-19 października 2003 roku w Szklarskiej Porębie interdyscyplinarną konferencję "Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii". Konferencja zgromadzi przedstawicieli wyższych uczelni i instytucji naukowych, w których w ramach badań naukowych oraz edukacji akademickiej prowadzi się problematykę jakości życia. Oczekujemy, że konferencja stanie się forum prezentacji oraz wymiany poglądów specjalistów z różnych dziedzin naukowych, co pozwoli na poszerzenie perspektywy postrzegania kwestii jakości życia oraz wypracowanie kierunków dalszych badań. Po konferencji zostaną opublikowane w formie wydawnictwa zwartego materiały, przedstawiające jej wyniki merytoryczne (tytuł wydawnictwa — "Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii").

Cele konferencji:
  • wymiana poglądów na temat rozumienia kategorii jakości życia oraz stanu badań z tej dziedziny w różnych dyscyplinach naukowych,
  • refleksja nad możliwościami realizacji optymalnego poziomu jakości życia ludzi we współczesnym świecie.
Wydany został Zeszyt Naukowy Katedry. W publikacji zamieszczone są najnowsze, możliwie charakterystyczne dla domen badawczych Katedry dzieła jej pracowników i doktorantów, a także szersze informacje o zainteresowaniach naukowych poszczególnych osób i o głównych obszarach aktywności Katedry, takich jak organizacja konferencji, współpraca z innymi ośrodkami naukowymi itp.
Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem