+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci

Archiwum
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2004
Nowe wydawnictwo: S. Zaremba (red.), Marketing ekologiczny. Skrypt przygotowany jako pomoc dydaktyczna do przedmiotu Marketing ekologiczny i modele konsumpcji, który od roku akademickiego 2001/2002 znajduje się w ofercie programowej specjalności Zarządzanie Jakością i Środowiskiem na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Marketing ekologiczny

29 listopada 2004 r. odbyła się konferencja nt. „Zarządzanie jakością i środowiskiem”. W czasie konferencji prezentowano następujące zagadnienia:
 • podstawowe informacje o systemie zarządzania jakością ISO 9001 oraz systemie zarządzania środowiskowego ISO 14001 (sesja 0),
 • najnowsze tendencje w zarządzaniu jakością i środowiskiem (sesja I),
 • opinie ekspertów i praktyków dotyczące przydatności znormalizowanych systemów zarządzania (m.in. ISO 9001 i ISO 14001) w praktyce gospodarczej i funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej (sesja II i III).
Wśród ekspertów i praktyków, którzy brali udział w panelach dyskusyjnych, mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli następujących organizacji: Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze, PMPoland SA w Jeleniej Górze, VW Motor Polska w Polkowicach, TUVPol, BSI, Det Norskie Veritas, Polskie Forum ISO 14001. W konferencji uczestniczyło 80 osób z 50 organizacji, w tym wielu studentów.

28 maja 2004 r. odbył się egzamin na audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego.

27 maja 2004 r. odbyła I Studencka Ogólnopolska Konferencja Naukowa Szanse i zagrożenia gospodarki odpadami w regionie.

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z problematyką gospodarowania odpadami, prezentacja nowych technologii i rozwiązań w zakresie recyklingu oraz możliwości ich praktycznego zastosowania.

Zakres tematyczny:
 • strategie gospodarki odpadami,
 • składowanie odpadów,
 • recykling,
 • nowoczesne podejście do gospodarki odpadami.

 • Katedra zawarła porozumienie z Det Norske Veritas, w ramach którego — dla studentów Akademii, a dla studentów specjalności Zarządzanie Jakością i Środowiskiem na preferencyjnych warunkach — DNV będzie organizować kursy i przyznawać: certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością.  Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
  Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
  Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem