Co po studiach
  Atuty specjalności
  Koło naukowe Oikos
  Strona Katedry ZJiŚ

Atuty specjalności
    Proponujemy Państwu:
 • specjalności uniwersalne, które przygotowują do pracy w organizacjach każdego rodzaju, zarówno w przedsiębiorstwach jak i w administracji publicznej;
 • specjalności nowoczesne i przyszłościowe, które koncentrują się na idei zintegrowanego zarządzania, łączącego aspekty jakości, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i odpowiedzialności organizacji;
 • specjalności dające wiedzę i umiejętności przydatne do podjęcia pracy w krajach UE oraz praktyczne umiejętności:
  • związane z wdrażaniem systemów zarządzania zgodnych z międzynarodowymi normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 22000, PN 18001, oraz standardami Unii Europejskiej (EMAS);
  • związane z kompleksowym zarządzaniem jakością (TQM) z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania;
  • związane z przeprowadzaniem analiz wskaźnikowych, ocen oddziaływania na środowisko, analiz efektywności działań;
  • związane z zarządzaniem środowiskiem na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.Certyfikat auditora
Zapewniamy możliwość uzyskania certyfikatu auditora wewnętrznego
systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 oraz systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO14001. Od kilku już lat egzamin na auditora przeprowadza i wręcza certyfikaty prestiżowa jednostka certyfikująca Det Norske Veritas.
Do egzaminu na auditora wewnętrznego przygotowują studentów przedmioty: systemy zarządzania jakością i środowiskiem oraz audity jakości i środowiska.
Uroczyste wręczenie certyfikatów auditorów:
» w 2013 r.
» w 2011 r.
» w 2010 r.
» w 2009 r.
Partnerzy specjalności
Wizyty studentów specjalności w firmach
Studenci specjalności
odwiedzają przedsiębiorstwa będące liderami w zakresie stosowania narzędzi zarządzania jakością. Składają wizyty m.in. w Toyocie, Volkswagen Motor Polska, PMPoland.
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem współpracuje także z Ministerstwem Środowiska, UNDP, Det Norske Veritas, SK Umbrella, Fundacją Karkonoską.
» Wizyty studentów
Seminaria i konferencje
Konferencje naukowe
Studenci specjalności
uczestniczą w konferencjach naukowych organizowanych przez różne organizacje.
Studenci współorganizują także seminaria nt. zarządzania jakością i środowiskiem (na przykład seminaria studencko-samorządowe pod hasłem: Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem).
Studenci specjalności biorą także udział w Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO - największych targach poświęconych tej tematyce w Europie Środkowo-Wschodniej.
» Udział w koferencjach naukowych i targach Poleko
Spotkania z ekspertami
Studenci specjalności
spotykają się z licznymi ekspertami w ramach wykładów otwartych.

Wykład otwarty z 1 grudnia 2015 r.
Seminarium z 31 marca 2011 r.
Koło naukowe
Studenci specjalności
rozwijają swoją wiedzę i umiejętności oraz zdobywają doświadczenie działając w Studenckim Kole Naukowym OIKOS.
» Strona koła naukowego Oikos
Studenci specjalności mają także dostęp do bibliotek „specjalnościowych”: statystycznej, „jakościowej” i środowiskowej.

» Katalog bibliotek specjalnościowychDla sympatyków specjalności Katedra przygotowała trzy stanowiska komputerowe w budynku H na II piętrze. Dzięki temu mogą Państwo w dobrych warunkach i przyjaznym otoczeniu korzystać z pakietów biurowych i internetu.

Do góry | Strona główna specjalności | Słowo wstępne | Kontakt
Program specjalności |
Atuty specjalności
| Sylwetka absolwenta
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem