+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci

 • Zobacz także: [ Terminy konsultacji ] • dr Bartosz Bartniczak
  statystyka, Finanse ochrony środowiska
  dr Piotr Białowąs
  audity jakości i środowiska, Zarządzanie jakością
  dr Zygmunt Bobowski
  statystyka
  prof. dr hab. Tadeusz Borys
  jakość życia i megatrendy, Programowanie ekorozwoju, Zarządzanie ryzykiem środowiskowym
  dr Marta Kusterka-Jefmańska
  statystyka
  dr Agnieszka Panasiewicz
  statystyka, Ubezpieczenia ekologiczne
  dr Michał Ptak
  statystyka, ekonomia środowiska
  dr Piotr Rogala
  zarządzanie jakością, systemy zarządzania jakością i środowiskiem, audity jakości i środowiska, etyka życia gospodarczego.
  dr Tomasz Brzozowski
  statystyka, zarządzanie jakością
  dr Sabina Zaremba-Warnke
  marketing ekologiczny i modele konsumpcji, statystyka, techniki negocjacji
  dr Anetta Zielińska
  podstawy analizy wskaźnikowej i benchmarkingu, negocjacje w biznesie, techniki negocjacji, statystyka


  Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
  Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
  Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem