+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci

Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem zorganizowała w dniach 17-19 października 2003 roku w Szklarskiej Porębie konferencję "Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii". Konferencja zgromadziła przedstawicieli wyższych uczelni i instytucji naukowych, w których w ramach badań naukowych oraz edukacji akademickiej prowadzi się problematykę jakości życia. Zdjęcia z konferencji poniżej.
Konferencja w Szklarskiej Porębie_1 Konferencja w Szklarskiej Porębie_2 Konferencja w Szklarskiej Porębie_3 Konferencja w Szklarskiej Porębie_4
Konferencja w Szklarskiej Porębie_5 Konferencja w Szklarskiej Porębie_6 Konferencja w Szklarskiej Porębie_7 Konferencja w Szklarskiej Porębie_8
Konferencja w Szklarskiej Porębie_9 Konferencja w Szklarskiej Porębie_10 Konferencja w Szklarskiej Porębie_11 Konferencja w Szklarskiej Porębie_12
Konferencja w Szklarskiej Porębie_13 Konferencja w Szklarskiej Porębie_14 Konferencja w Szklarskiej Porębie_15 Konferencja w Szklarskiej Porębie_16
Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem