+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci


>Gospodarka a Środowisko
(Prace Naukowe nr 1115 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu)
T. Borys (red.), Wrocław 2006, stron 325

Gospodarka a Środowisko nr 5

Publikacja jest piątym z kolei zeszytem w ramach serii tematycznej Prac Naukowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu o nazwie „Gospodarka a Środowisko”. Wszystkie prezentowane artykuły swym zakresem merytorycznym obejmują zagadnienia naukowe i aplikacyjne związane z szeroko rozumianymi relacjami gospodarki ze środowiskiem przyrodniczym.SPIS TREŚCI:

Wstęp

I. Zarządzanie środowiskiem


 1. Bartosz Bartniczak: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako podmiot udzielający pomocy publicznej
 2. Piotr Białowąs: Problematyka efektywności systemów zarządzania środowiskowego w obliczu konsolidacji przedsiębiorstw
 3. Agnieszka Becla: Postrzeganie problematyki środowiskowej w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce — wybrane problemy
 4. Grażyna Borys: Dyskusja na temat pojęcia i istoty podatków ekologicznych
 5. Tadeusz Borys: Istota i rozwój analizy przyczyno-skutkowej z wykorzystaniem wskaźników
 6. Stanisław Czaja: Samoczynna renaturyzacja obszarów nadmiernej eksploatacji gospodarczej w Sudetach — pojęcie, formy, przyczyny i skutki
 7. Agnieszka Ciechelska, Tomasz Poskrobko: Wpływ regulacji środowiskowych na działalność przedsiębiorstw
 8. Zbigniew Dokurno: Równowaga ekologiczna w agregatowych modelach wzrostu gospodarczego jako fundamentalny czynnik realizacji strategii ekorozwoju
 9. Andrzej Graczyk: Informacyjne podstawy szacowania szkód ekologicznych na przykładzie oddziaływań górnictwa odkrywkowego
 10. Zbigniew Jakubczyk, Marek Janicki: Ekologiczna reforma podatkowa jako jeden z elementów przemian finansów publicznych państwa
 11. Małgorzata Markowska: Pozycja Polski w świetle badań zrównoważonego rozwoju środowiska
 12. Agnieszka Panasiewicz: Przesłanki prawne zarządzania ryzykiem środowiskowym
 13. Adam Płachciak: George'a Berkeleya koncepcja świata i przyrody
 14. Michał Ptak: Kierunki przeznaczania wpływów z tytułu opłat i podatków ekologicznych
 15. Małgorzata Sej-Kolasa: Monitoring stanu środowiska jako element oceny realizacji polityki ekologicznej państwa
 16. Anetta Zielińska: Istota „planowania partnerskiego” w planach ochrony obszaru Natura 2000
II. Gospodarka przestrzenna
 1. Franciszek Adamczuk: Przestrzenne aspekty współpracy gospodarczej na pograniczu polsko-niemieckim na przykładzie Dolnego śląska i Saksonii
 2. Małgorzata Kulka, Wiktor Szydło: Rozwój polskiego rolnictwa w kontekście wprowadzenia Wspólnej Polityki Rolnej
 3. Małgorzata Markowska, Danuta Strahl: Innowacyjność regionalnej przestrzeni europejskiej w aspekcie rozwoju sektora usług
 4. Urszula Markowska-Przybyła: Polityka przestrzenna a współczesna polityka regionalna — zarys problemu
 5. Elżbieta Sobczyk: Segmentacja regionalna i konkurencyjność jako podstawy lokalizacji przestrzennej przedsiębiorstwa zagranicznego
 6. Katarzyna Więznowska: Możliwość absorpcji przez Polskę funduszy strukturalnych w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej
III. Zarządzanie jakością
 1. Dorota Bobik: Kierunki rozwoju systemów jakości w niemieckim przemyśle samochodowym na przykładzie Volkswagen Motor Polska w Polkowicach
 2. Maja Jedlińska: Polityka ochrony praw konsumenta w Unii Europejskiej a wzrost jakości i konkurencyjności gospodarki
 3. Piotr Rogala: Uwagi dotyczące terminologii związanej ze sformalizowanymi systemami zarządzania jakością
 4. Paweł Skowron: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji — koncepcja i zastosowanie
 5. Aleksandra Sus-Januchowska: Zintegrowany system zarządzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy
Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem