+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci


>Gospodarka a Środowisko
Prace Naukowe nr 22 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
T. Borys (red.), Wrocław 2008, stron 216

Gospodarka a Środowisko nr 9

publikacja jest dziewiątym z kolei zeszytem w ramach serii tematycznej Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o nazwie „Gospodarka a Środowisko”. Prezentowane w tym tomie artykuły dotyczą różnych aspektów jakości życia i zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza szeroko rozumiaŹnych relacji gospodarki ze środowiskiem przyrodniczym.SPIS TREŚCI:

Wstęp

I. Zarządzanie środowiskiem


 1. Bartosz Bartniczak: Likwidacja wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej a funkcjonowanie systemu udzielania pomocy publicznej na ochronę środowiska
 2. Grażyna Borys: Białe certyfikaty jako instrument podnoszenia efektywności końcowego wykorzystania energii w Unii Europejskiej
 3. Tomasz Brzozowski: Ocena zasobów informacyjnych raportów środowiskowych przedsiębiorstw
 4. Stanisław Czaja, Agnieszka Becla: Spory wokół pojęcia najlepszej dostępnej techniki BAT w ekonomii środowiskowej
 5. Joanna Hoszowska: Obszary występowania „zielonych” miejsc pracy w polskiej gospodarce
 6. Grzegorz Kobyłko, Małgorzata Sej-Kolasa: Wspomaganie procesów integrowania systemu gospodarki odpadami przez zarządzanie informacją w systemie
 7. Adam Płachciak: Stanowisko Światowej Rady Kościołów w sprawie troski o naturalne środowisko
 8. Michał Ptak: Opłaty służące ochronie środowiska a ekologiczne fundusze celowe w Polsce
 9. Sabina Zaremba-Warnke: „OKO-TEST” — źródło informacji o proekologicznych produktach
 10. Anetta Zielińska: Odniesienie etyki środowiskowej do obszarów przyrodniczo cennych
II. Jakość życia
 1. Tadeusz Borys: Propozycja siedmiu typologii jakości życia
 2. Marta Kusterka: „Audyt miejski” jako narzędzie pomiaru jakości życia w miastach europejskich
 3. Piotr Rogala: Wskaźniki silnych społeczności jako komponent wskaźników jakości życia
III. Zarządzanie jakością
 1. Dorota Bobik: Europejski system nagród EFQM na przykładzie Volkswagen Motor Polska z Polkowic
 2. Marian Kachniarz: Ekonomizacja administracji publicznej na tle koncepcji prawnych i społecznych
 3. Agnieszka Panasiewicz: System zarządzania ryzykiem
 4. Stanisław Pfeifer: Wykorzystanie metod taksonomii i wielowymiarowej analizy porównawczej w ocenie jakości wyrobów
 5. Aneta Rybicka: Wykorzystanie metod wyborów dyskretnych w badaniach koncepcji nowych produktów
 6. Paweł Skowron: ISO-22000 — standard dla organizacji w łańcuchu obrotu żywnością
Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem