Zarządzanie Jakością
i Środowiskiem
Strona główna Aktualności Kontakt

Aktualności

Pracownicy Katedry

Publikacje

Konferencje

Specjalności ZJiŚ i ZJŚiR

Studia podyplomowe

Koło naukowe Oikos

Przydatne adresy

Dla pracowników

Biblioteki specjalnościowe


    Znajdź nas na Facebooku
Studia I i II stopnia
|
Z satysfakcją proponujemy interesującą ofertę dydaktyczną, która w sposób unikalny w polskim szkolnictwie wyższym łączy zagadnienia zarządzania jakością i zarządzania środowiskiem.
|
Prowadzone specjalności:
Studia licencjackie: Zarządzanie jakością i środowiskiem w przedsiębiorstwie
Studia magisterskie: Menadżer zarządzania jakością i środowiskiem

Proponujemy również studia podyplomowe "Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem".


|
Zapraszamy na konferencję!
|
Zapraszamy do udziału w III Konferencji Młodych Naukowców pod tytułem: Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem.
Odbędzie się ona w dniach 3-4 listopada 2016 roku.

Więcej informacji

|
Pracownicy Katedry
|
Terminy dyżurów, konsultacji, najważniejsze publikacje, zainteresowania naukowe.
|
Publikacje naukowe
|
Publikacje wydawane przez pracowników Katedry.
|
Koło Naukowe Oikos
|
Koło zrzesza studentów zainteresowanych środowiskowymi aspektami działalności gospodarczej człowieka oraz nowoczesnymi systemami zarządzania.I
Aktualności

Lean Manufacturing W dniu 11 stycznia 2017r. studenci Specjalności Zarządzanie jakością i środowiskiem odwiedzili przedsiębiorstwo PMPoland S.A. w Jeleniej Górze. Podczas wizyty przedstawiony został proces produkcyjny w kontakście zarządzania jakością.


Lean Manufacturing Hasło promocyjne na dzisiaj:
Jakość i środowisko da Ci świetne stanowisko!:)


Zobacz prezentację

Lean Manufacturing W dniu 24 listopada 2016r. studenci specjalnoœci Zarządzanie jakoœcią i środowiskiem odwiedzili fabrykę soczewek okularowych JZO Sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Podczas wizyty studenci poznawali tajniki procesu produkcyjnego, a w szczególnoœci nowoczesne technologie obróbki i uszlachetniania soczewek. Ponadto przedstawione zostały studentom mechanizmy systemu zarzšdzania jakoœcią, funkcjonujące w obszarze procesów produkcyjnych.


Napisali o Nas

Lean Manufacturing W dniu 29 stycznia 2016 r. zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych "Mechanik", reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły mgr inż. Wandę Kozyrę a Wydziałem Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału prof. dr. hab. Marka Walesiaka.


Lean Manufacturing W dniu 15 grudnia 2015 r. odbył się wykład otwarty "Odnawialne źródła energii - realne czy tylko kaprys?".


Informacje o wykładzie

Lean Manufacturing W dniu 8 grudnia 2015 r. odbył się wykład otwarty "Zmiana-przełom-sukces, czyli jak się zmieniać, aby się zmienić".


Informacje o wykładzie

Lean Manufacturing Ukazał się pierwszy numer czasopisma Journal of Quality and Environmental Studies.

Strona internetowa czasopismaLean Manufacturing W dniu 24 listopada 2015 r. w Ostritz (Niemcy) odbyła się konferencja "Regionalne łańcuchy tworzenia wartości w kontekście usług ekosystemów i bioróżnorodności - na przykładzie czesko-polsko-saksońskiej współpracy projektowej". Podczas konferencji omówiono rezultaty dotychczasowych prac polskich, niemieckich i czeskich partnerów projektu oraz wskazano na kluczowe obszary dalszych badań.

Fotorelacja z konferencjiLean Manufacturing Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu współautorami "The SAGE Encyclopedia of Quality and the Service Economy".

W 2015 roku opublikowana została "The SAGE Encyclopedia of Quality and the Service Economy". Dzieło to, liczące 1008 stron, jest unikatowym, na skalę światową, kompendium wiedzy na temat jakości oraz usług. Pracami związanymi z jego przygotowaniem kierowała prof. Su Mi Dahlgaard-Park z Uniwersytetu w Lund (Szwecja), która do współpracy zaprosiła autorów z różnych krajów i kontynentów. Naszą uczelnię w tym gronie reprezentowali:
 • prof. zw. dr hab. Tadeusz Borys - współautor części dotyczącej jakości życia oraz
 • dr Piotr Rogala - autor rozdziału dotyczącego systemów zarządzania jakością oraz współautor części dotyczącej jakości życia.

  Informacje o publikacji • Lean Manufacturing W dniu 23 października 2015 r. w Katedrze Zarządzania Jakością i Środowiskiem odbyło się spotkanie partnerów projektu "Regionalne łańcuchy tworzenia wartości w kontekście usług ekosystemów i bioróżnorodności - na przykładzie czesko-polsko-saksońskiej współpracy projektowej".

  Projekt jest realizowany przez międzynarodowy zespół partnerów, m.in. przez Katedrę Zarządzania Jakością i Środowiskiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i dofinansowany przez DBU (Niemiecka Fundacja Federalna ds. ochrony środowiska). Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju gospodarczego na obszarze pogranicza trzech krajów Polski, Czech i Niemiec, dzięki wzmocnieniu łańcuchów tworzenia wartości dodanej, z uwzględnieniem usług ekosystemów. Taka forma współpracy daje wiele korzyści gospodarczych, nie tylko poszczególnym, uczestniczącym w projekcie przedsiębiorstwom i instytucjom, ale także całemu regionowi - wzmocniona zostanie gospodarka lokalna i tożsamość regionalna, powstaną pozytywne efekty na rynku pracy, a siła nabywcza i zdolności finansowe pozostaną w regionie. Projekt pozwala również zmniejszyć presję na środowisko. Opracowany w ramach projektu katalog wskaźników zapewni przedsiębiorstwom wiedzę nt. ich wzajemnych oddziaływań z ekosystemami, skonkretyzowanie kierunku ich rozwoju oraz przekazanie klientom, w odpowiedni sposób, informacji o wartości bioróżnorodności. Zwiększy to konkurencyjność i przyczyni się do zrównoważonego rozwoju regionu.

  Informacje o projekcie
  Ulotka konferencyjna

  Lean Manufacturing 15 maja 2015 r. odbyła się konferencja "Karkonoskie Forum Jakości 2015. Standardy, narzędzie, doskonalenie, wyzwania".

  Informacje (pdf)
  Informacje (doc)

  Ulotka Ulotka o specjalnościach

  Wyjazd 28 kwietnia 2015 r. odbył się egzamin dla audytorów wewnętrznych

  Wyjazd 14 kwietnia 2015 r.: studenci specjalności odwiedzili firmę Faurecia Wałbrzych Sp. z o.o.

  Wyjazd 2 grudnia 2014 r.: wycieczka studentów specjalności do Term Cieplickich.  Lean Manufacturing 27 listopada 2015 r. odbył się wykład otwarty "Lean Manufacturing na przykładzie firmy Faurecia Wałbrzych Sp. z o.o.".

  Więcej na Facebooku


  Konferencja Informacja o działaniach podejmowanych przez Katedrę w ramach współpracy.
  Więcej informacji
  Konferencja Konferencja naukowa "Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem - 2014"

  Celem konferencji jest integracja młodych naukowców i praktyków zajmujących się zagadnieniami rozwoju zrównoważonego, a także zachęcenie osób z różnych środowisk do współpracy i tworzenia interdyscyplinarnych zespołów, prowadzących badania związane z nowym paradygmatem rozwoju.
  Konferencja odbyła się w dniach 6-7 listopada 2014 r.
  Więcej informacji
  14 maja 2014 r. odbyła się prezentacja specjalności dla studentów studiów I stopnia.


  Konkurs" Egzamin dla audytorów wewnętrznych

  Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem we współpracy z Det Norske Veritas Polska Sp. z o.o. zorganizowała dla studentów specjalności: "Zarządzanie jakością i środowiskiem" oraz "Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem" egzamin dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością, środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Konkurs" W maju 2014 r. odbył się wielki konkurs z atrakcyjnymi nagrodami

  Należało przygotować slogan bądź wiersz promujący specjalność "Zarządzanie jakością i środowiskiem".

  Więcej informacji


  W dniach 16-18 czerwca 2014 r. odbyła się V Ogólnopolska Konferencja "Zrównoważony rozwój organizacji"

  Informacje o konferencji


  11 kwietnia 2014 r. odbyła się konferencja: "ISO 9001:2015 - nowa norma, nowe wyzwania".

  Informacje o konferencji


  20 marca 2014 r. odbył się wykład otwarty Pani Beaty Jońcy - Specjalisty ds. ochrony środowiska w Tauron Ekoenergia.

  Tematem przewodnim spotkania było prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji z zakresu ochrony środowiska.


  22 stycznia 2014 roku w Görlitz odbyła się konferencja kończąca projekt "Jakość życia w obszarze przygranicznym - wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania regionalnego".

  Informacje o konferencji


  Archiwum wiadomości (2002-2013)


  Projekty badawcze

  W Katedrze realizowano projekt badawczy: Jakość życia w obszarze przygranicznym - wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania regionalnego (Lebensqualität im Grenzraum - Stärkung grenzüberschreitender Verflechtungen für eine nachhaltige Regionalentwicklung und -planung)
  Informacje o projekcie  W Katedrze realizowany jest projekt badawczy nr N N115 328338 finansowany ze środków publicznych na naukę w latach 2010-2011.
  Tematem projektu jest: Utrzymanie i ciągłe doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania - analiza i ocena sytuacji w polskich organizacjach praz propozycje modelowych rozwiązań

  Pismo przewodnie
  Ankieta


  Do góry |
  Strona główna
  | Pracownicy Katedry | Kontakt
  Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
  Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem