+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci

Konferencja "Edukacja dla ekorozwoju"

Hotel Las w Piechowicach

W dniach 19-21 października 2005 roku odbyła się w Piechowicach koło Szklarskiej Poręby kolejna, szósta już ogólnopolska konferencja pod hasłem: "Edukacja dla ekorozwoju".

Organizatorami konferencji były Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem Jeleniogórskiego Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych — Oddział Polski.

Na obradach uczestniczyło ponad 100 reprezentantów prawie 20 ośrodków naukowych z całej Polski (akademii ekonomicznych, akademii rolniczych, politechnik i uniwersytetów), instytucji regionalnych i centralnych (m.in. z Ministerstwa Środowiska i funduszy ochrony środowiska), wydawnictw (PWN, "Ekonomia i Środowisko") oraz reprezentanci uczelni niemieckich (głownie z Instytutu Międzynarodowego w Zittau).

Konferencja "Edukacja dla ekorozwoju" odbyła się w przepięknym miejscu Karkonoszy — w obiektach konferencyjnych Hotelu "Las" w Piechowicach.


Edukacja dla zrównoważonego rozwoju , pod. red. T. Borysa
Materiały z konferencji

Kolejne części publikacji do pobrania w formacie pdf
Strony 1-14 (spis treści)
Strony 15-144
Strony 145-170
Strony 171-317
Strony 318-345
Strony 346-394
Strony 395-448
Strony 449-484
Strony 485-524
Zobacz też:
[
Informacje o konferencji w 2009 r. ]
[ Wspomnienia z konferencji w 2003 r. ]
Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem