+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci

Konferencja „Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości” (24-26 października 2010 r.)

Hotel Las w Piechowicach Zobacz zdjęcia z konferencji

Pliki do pobrania:
Program konferencjii
Karta informacyjna
Wymogi edytorskie
Ulotka informacyjna


W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, że możliwe jest zgłoszenie referatów do materiałów konferencyjnych (będą one wydane w 2011 r. jako prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) także przez osoby, które nie będą uczestniczyły w konferencji. Tematy referatów muszą być jednak zgodne z problematyką konferencji.

Szanowni Państwo,
z przyjemnością zawiadamiamy, że przygotowywana jest III Ogólnopolska Konferencja z cyklu: Kryteria zarządzania jakością według Modelu Doskonałości, w ramach którego poszczególne sesje poświęcone są kolejnym kryteriom Modelu Doskonałości EFQM.

Pierwsza konferencja z tej serii odbyła się 2006 r. pod hasłem Przywództwo na rzecz doskonałości. Druga sesja miała miejsce w 2008 r. i dotyczyła zagadnień związanych z zarządzaniem personelem.

Obecnie zapraszamy na kolejną, która odbędzie się w dniach 24-26 października 2010 r. Tematem jej będzie: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości

Uwzględnione zostaną w szczególności takie zagadnienia jak:
 • definicje i klasyfikacje klientów (w tym rozróżnienie klienta wewnętrznego i zewnętrznego),
 • czynniki kształtujące zadowolenia klienta, specyfika pewnych grup klientów (np. zaopatrujących się w sklepach internetowych, studentów wyższych uczelni itp.),
 • metody badania potrzeb i satysfakcji klientów, uwzględnianie preferencji klientów w planach i działalności organizacji,
 • dobre i złe praktyki w zakresie kształtowania relacji z klientami, formy prowadzenia dialogu z klientami,
 • uczciwość i odpowiedzialność w stosunku do klientów,
 • wpływ systemu zarządzania jakością ISO 9001 na zadowolenie klientów, orientacja na klienta a wyniki finansowe itp.


  Organizatorem konferencji jest Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem Jeleniogórskiego Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

  Przewidujemy, że konferencja zgromadzi około 70 uczestników rekrutujących się z sektora biznesu, sektora administracji publicznej oraz wyższych uczelni. Jesteśmy przekonani, że atutem konferencji będzie także jej lokalizacja. Odbędzie się ona w przepięknym miejscu Karkonoszy – w obiektach konferencyjnych Hotelu Las w Piechowicach (dla osób korzystających z publicznych środków komunikacji postaramy się zapewnić transport z i do Jeleniej Góry). Po konferencji opublikowane zostaną - w formie wydawnictwa zwartego - materiały, przedstawiające jej wyniki merytoryczne. Bardzo liczymy na Państwa udział w konferencji.

  Serdecznie pozdrawiamy i łączymy wyrazy szacunku.

  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
  dr Piotr Rogala

  Przewodniczący Rady Programowej
  prof. zw. dr hab. Tadeusz Borys


  Terminy:
  do 31.03.2010
  przyjmowane są zgłoszenia na konferencję oraz streszczenia referatów.

  do 30.04.2010
  rozesłany zostanie II komunikat dotyczący konferencji wraz z informacją o decyzji/propozycji Rady Programowej odnośnie do formy przedstawienia referatu (w sesji plenarnej, w sesji tematycznej, w formie posteru) oraz zgodności tematu referatu z profilem problemowym konferencji.

  do 28.05.2010
  przyjmowane są opłaty konferencyjne w wysokości 950 zł (opłata ta pokrywa koszt uczestnictwa w konferencji, materiały pokonferencyjne, wyżywienie, przewidziane imprezy towarzyszące oraz noclegi z 24/25 i z 25/26 października 2010).
  Wpłaty należy dokonać na konto BZ WBK 34 1090 1997 0000 0005 2800 0070 z dopiskiem konferencja Orientacja na klienta.

  do 30.06.2010
  należy przesłać pełny tekst referatu (szczegółowe wymagania edytorskie znajdą się w II komunikacie).

  do 03.10.2010
  rozesłany zostanie III komunikat dotyczący konferencji.

  Konferencja:
  24.10.2010 - Przyjazd uczestników, 25.10.2010 - obrady, 26.10.2010 - obrady.

  marzec 2011
  opublikowanie materiałów pokonferencyjnych (za artykuły w wydawnictwach naszego wydziału autorzy uzyskują 6 pkt.) UWAGA: W publikacji zamieszczone zostaną wyłącznie te opracowania, które pomyślnie przejdą proces recenzji. • Sekretariat Konferencji
  Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, WGRiT w Jeleniej Górze
  ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra
  tel. 075 75 38 257  Pliki do pobrania
    NOWY program konferencji
    Karta informacyjna
    Wymogi edytorskie
    Ulotka informacyjna


  Poprzednie konferencje z tego cyklu:
    2006: Przywództwo na rzecz doskonałości
    2008: Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości


  Wyszukiwanie połączenia
   
  PKS do stacji Szklarska Poręba Las
    PKP do stacji Szklarska Poręba Dolna
    Bus na trasie Wrocław-Jelenia Góra  Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
  Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
  Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem