+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci

Konferencja „Orientacja na wyniki jako kryterium doskonałości” (14-15 czerwca 2012 r.)

Konferencja w 2012 r.

Pliki do pobrania:
Program konferencji
Szablon
II komunikat
Wymagania edytorskie


W dniach 13-15 czerwca 2012 r. odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja z cyklu: Kryteria zarządzania jakością według Modelu Doskonałości, w ramach którego poszczególne edycje poświęcone są kolejnym kryteriom Modelu Doskonałości EFQM.


Zobacz zdjęcia z konferencji


Pierwsza konferencja odbyła się w 2006 roku pod hasłem Przywództwo na rzecz doskonałości, druga w 2008 roku i dotyczyła zagadnień związanych z Zarządzaniem personelem, a trzecią w 2010 roku poświęcono problemom Orientacji na klienta. Temat czwartej edycji dotyczył: Orientacji na wyniki jako kryterium doskonałości.

Organizatorem konferencji, tak jak poprzednich naszych spotkań, była Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem Jeleniogórskiego Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Konferencja zgromadziła ponad 100 uczestników rekrutujących się z wyższych uczelni, sektora administracji publicznej i sektora biznesu.

Jesteśmy przekonani, że atutem konferencji była jej lokalizacja. Odbyła się ona w przepięknym miejscu Karkonoszy – w obiektach konferencyjnych Hotelu "Las" w Piechowicach (dla osób korzystających z publicznych środków komunikacji zapewnimy transport z i do Jeleniej Góry).

Po konferencji opublikowane zostaną – w formie wydawnictwa zwartego – materiały, przedstawiające jej wyniki merytoryczne. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji są zawarte w pierwszym komunikacie.

Celem konferencji była próba odpowiedzi na pytania:
 • czy i jak w praktyce realizowana jest w organizacjach zasada orientacji na wyniki?
 • czy organizacje potrafią zdefiniować kluczowe wyniki swojej działalności i mierzyć je za pomocą odpowiednich metod i narzędzi?
 • czy zarządzanie jakością wpływa na wyższą skuteczność i efektywność działania organizacji?


  Zakres tematyczny konferencji obejmował między innymi takie zagadnienia jak:
 • skuteczność i efektywność sformalizowanych systemów zarządzania,
 • pomiar jakości życia,
 • monitorowanie i pomiar procesów,
 • określanie celów i pomiar stopnia ich realizacji,
 • koszty jakości,
 • metody statystyczne,
 • badanie satysfakcji pracowników,
 • analiza danych dotyczących satysfakcji klientów,
 • monitorowanie wpływu organizacji na środowisko i społeczności,
 • kluczowe wyniki działalności w administracji publicznej,
 • raportowanie o działalności i wynikach organizacji,
 • samoocena, certyfikacja, nagrody jakości,
 • określanie poziomów dojrzałości organizacji. • Harmonogram konferencji
  do 29.02.2012
  przyjmowane są zgłoszenia na konferencję oraz streszczenia referatów;
  do 30.03.2012
  rozesłany zostanie II komunikat dotyczący konferencji;
  do 18.05.2010
  przyjmowane są opłaty konferencyjne w wysokości 1150 zł. Opłata ta pokrywa koszt uczestnictwa w konferencji, materiały konferencyjne i wydawnictwo pokonferencyjne, wyżywienie, przewidziane imprezy towarzyszące oraz nocleg 14/15 czerwca 2012 w pokoju dwuosobowym (dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 60zł/noc). Istnieje możliwość rezerwacji noclegu 13/14 czerwca w cenie konferencji, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby. Wpłaty należy dokonać na konto BZ WBK 34 1090 1997 0000 0005 2800 0070 z dopiskiem konferencja Orientacja na wyniki;
  do 18.05.2012
  należy przesłać pełny tekst referatu;
  do 08.06.2012
  rozesłany zostanie III komunikat dotyczący konferencji, zawierający program konferencji;
  14-15. 06. 2012
  Konferencja;
  grudzień 2012
  opublikowanie materiałów pokonferencyjnych. UWAGA: W publikacji zamieszczone zostaną wyłącznie te opracowania, które pomyślnie przejdą proces recenzji.  Sekretariat Konferencji
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki
  Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem
  Tel.: 75 75 38 257; e-mail: zjis_konf@interia.pl
  http://wgrit.ae.jgora.pl/zj/index.html  Pliki do pobrania
    Program konferencji
    Szablon
    II komunikat
    Wymagania edytorskie


  Poprzednie konferencje z tego cyklu:
    2006: Przywództwo na rzecz doskonałości
    2008: Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości
    2010: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości


  Wyszukiwanie połączenia
   
  PKS do stacji Szklarska Poręba Las
    PKP do stacji Szklarska Poręba Dolna
    Bus na trasie Wrocław-Jelenia Góra  Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
  Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
  Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem