+ Strona główna
+ Harmonogram
+ Tematyka
+ Formularz
+ Koszty
+ Galeria
+ Organizatorzy
+ Katedra ZJiŚ


V Ogólnopolska Konferencja

„Zrównoważony rozwój organizacji”

Karpacz, 16-18 czerwca 2014 r.Harmonogram konferencji


do 31.03.2014
przyjmowane są zgłoszenia na konferencję oraz streszczenia referatów.
do 15.04.
przyjmowane są opłaty konferencyjne w wysokości 1350 zł (opłata ta pokrywa koszt uczestnictwa w konferencji, materiały pokonferencyjne, wyżywienie, przewidziane imprezy towarzyszące oraz noclegi z 16/17 i 17/18 czerwca 2014). Wpłaty należy dokonać na konto
BZ WBK 34 1090 1997 0000 0005 2800 0070
z dopiskiem Zrównoważony rozwój.
do 5.05.
rozesłany zostanie II komunikat dotyczący konferencji wraz z informacją o decyzji/propozycji Rady Programowej odnośnie formy przedstawienia referatu (w sesji plenarnej, w sesji tematycznej, w formie posteru).
do 2.06.
należy przesłać pełny tekst referatu (szczegółowe wymagania edytorskie znajdą się w II komunikacie).
do 7.06.
rozesłany zostanie III komunikat dotyczący konferencji i zawierający szczegółowy program konferencji
16-17.06.
Konferencja: Obrady (poniedziałek od 12:00, środa do 14:00)
grudzień 2014
opublikowanie materiałów pokonferencyjnych (za artykuł w Pracach Naukowych UE we Wrocławiu autorzy otrzymują 7 punktów)

UWAGA: W publikacji zamieszczone zostaną wyłącznie te opracowania, które pomyślnie przejdą proces recenzji.


Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem