+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci

dr Marta Kusterka-Jefmańska
dr Marta Kusterka-Jefmańska

Adiunkt
Zakład zarządzania środowiskiem i metod statystycznych


Pokój 30 (bud. H)

dyżur w semestrze zimowym 2015/2016: piątek 11.00-12.00
konsultacje w semestrze zimowym 2015/2016: wtorek TP 11.00-13.15, piątek TN 8.00-9.45


Telefon: 75 75 38 265
E-mail: marta.kusterka@ue.wroc.plOpis kariery naukowej
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
  Opis kariery naukowej (rok zatrudnienia, realizowane prace itp.)


  • 2002 — ukończone studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, WGRiT w Jeleniej Górze, specjalność: bankowość i ubezpieczenia
  • 2002 — rozpoczęcie studiów doktoranckich na Wydziale Gospodarki Narodowej, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
  • 2005 — podjęcie pracy na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Jakością i Środowiskiem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, WGRiT w Jeleniej Górze
  • 2007 — uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych (na podstawie złożonej rozprawy doktorskiej pt. Koncepcja budowy wskaźników zrównoważonego rozwoju na przykładzie ochrony jakości powietrza)

  Zainteresowania naukowe

  Zarządzanie zrównoważonym rozwojem, w tym monitorowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wskaźniki. Lokalne i regionalne strategie zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki jakości życia.


  Najważniejsze publikacje  Zobacz: informacje o dorobku dr M. Kusterki-Jefmańskiej w bazie publikacji pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


  Wybrane publikacje

  1. [z B. Jefmańskim], Zastosowanie metody IPA w badaniu jakości usług edukacyjnych szkoły wyższej, w: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości, pod red. T. Borysa i P. Rogali, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011. » więcej
  2. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju a uspołecznienie procesu planowania strategicznego na poziomie lokalnym, w: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (tom III). Edukacja dla ładu społecznego, pod red. T. Brzozowskiego i P. Rogali, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Wrocław 2010. » więcej
  3. „Audyt miejski” jako narzędzie pomiaru jakości życia w miastach europejskich, w: Gospodarka a Środowisko, pod red. T. Borysa, Prace Naukowe nr 22 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008. » więcej
  4. [współautor] Jakość życia na poziomie lokalnym — ujęcie wskaźnikowe, pod red. T. Borysa i P. Rogali, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce, Warszawa 2008.
  5. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w ocenie jakości powietrza, w: Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju, Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, s. 215-225.
  6. [z B. Jefmańskim] Diagnoza poziomu zrównoważonego rozwoju powiatów województwa dolnośląskiego, [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1100, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 257-266.
  7. [z P. Rogalą] Wykorzystanie wskaźników jakości życia na szczeblu lokalnym , w: Stan obecny i perspektywy rozwoju zrównoważonego, pod red. E. Broniewicz, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2006, s. 99-109.
  8. Rola środowiskowych wskaźników zrównoważonego rozwoju w edukacji ekologicznej, w: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, pod red. T. Borysa, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Jelenia Góra-Białystok 2006, s. 258-267.
  9. [współautor] Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, pod. red. T. Borysa, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005.
  10. Struktury przyczynowo-skutkowe jako podstawa opracowania systemów wskaźników zrównoważonego rozwoju, w: Gospodarka a Środowisko nr 3, pod red. T. Borysa, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1075, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 92-99.
  11. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w monitorowaniu strategii lokalnych i regionalnych , w: Zrównoważony rozwój — doświadczenia polskie i europejskie, pod red. S. Czai, Biblioteka „Ekonomia i środowisko” nr 33, Wydawnictwo I-BIS, Nowa Ruda 2005, s. 280-292.
  12. Jakość życia w aspekcie wybranych wskaźników ekorozwoju, w: Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, red. J. Tomczyk–Tołkacz, Jelenia Góra 2003, s. 190-197.
  13. [współautor] Wskaźniki zrównoważonego rozwoju według Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska , w: Zarządzanie jakością i środowiskiem, pod red. T. Borysa, Zeszyt Naukowy Katedry Nr 1, Oficyna Wydawnicza Sudety 2003, s. 143-161.
  Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
  Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
  Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem