+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci

Współpracujemy z:

Specjalność Zarządzanie jakością i środowiskiem jest prowadzona przez Katedrę Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz Katedrę Gospodarki Przestrzennej przy współpracy innych katedr naszej uczelni, w tym m.in.:

 • Katedry Ekonometrii i Informatyki,
 • Katedry Ekonomii Ekologicznej z Wrocławia,
 • Katedry Finansów i Rachunkowości,
oraz takich instytucji jak:
 • Banki,
 • Fundusze ochrony środowiska,
 • Firmy konsultingowe (np. Umbrella Project),
 • Uczelnie wyższe, w tym:
  • Instytut Inżynierii Środowiskowej Politechniki Wrocławskiej,
  • Instytut Międzynarodowy w Zittau (IHI),
Naszymi partnerami są również firmy:
Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem