Zarz±dzanie Jako¶ci±
i ¦rodowiskiem

Aktualno¶ci

O Nas

Pracownicy Katedry

Publikacje

Konferencje

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia podyplomowe

Koło naukowe Oikos

Journal of quality and     environmental studies

Przydatne adresy

Dla pracowników

Biblioteki specjalno¶ciowe

Kontakt


    ZnajdĽ nas na Facebooku
I
Z życia Katedry

|
1 września 2016 roku prof. Tadeusz Borys – pod±żaj±c ¶cieżk± własnego zrównoważonego rozwoju – uwolnił się od pełnienia obowi±zków Kierownika Katedry Zarz±dzania Jako¶ci± i ¶rodowiskiem. Wci±ż jednak piastuje funkcje Dobrego Ducha Specjalno¶ci Zarz±dzania Jako¶ci± i ¶rodowiskiem, autorytetu (nie tylko naukowego) i opiekuna pracowników Naszej Katedry, a także znakomitego wykładowcy co to się zna na jako¶ci życia i nie tylko. Panie Profesorze – nasze najważniejsze życzenie możemy wrazić cytując słowa: „Zostań z nami”. Nowym Kierownikiem Katedry został dr hab. Adam Płachciak. Na nowej drodze życia – bez zbędnego filozofowania, ale za to bardzo logicznie - życzymy: sukcesów, sukcesów i jeszcze raz sukcesów

Historia

Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem utworzona została w 2002 roku. Jej twórcą oraz kierownikiem był do 2016 roku prof. zw. dr hab. Tadeusz Borys. Od 2016 roku, po przejściu prof. zw. dr hab. Tadeusz Borysa na emeryturę pracami Katedry kieruje dr hab. Adam Płachciak. Obecnie zatrudnionych jest w niej 9 pracowników naukowo – dydaktycznych, którzy prowadzą badania naukowe oraz programy dydaktyczne z zakresu: • zarządzania: jakością, procesami i ryzykiem; • zrównoważonego rozwoju, jakości życia, społecznej odpowiedzialności i finansów środowiskowych; • filozofii i polityki rozwoju (w tym logiki, etyki, itp.) oraz • statystyki. W ramach Katedry zrealizowano wiele projektów badawczych, m.in. projekt „Utrzymanie i ciągłe doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania – analiza i ocena sytuacji w polskich organizacjach oraz propozycje modelowych rozwiązań” oraz projekt „Jakość życia w obszarze przygranicznym – wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania regionalnego. Pracownicy Katedra utrzymują ścisłe kontakty z praktyką gospodarczą, a także uczestniczyli i uczestniczą w wielu projektach międzynarodowych.
Rozwój Katedry – najważniejsze daty:
1987 – utworzenie Zakładu Diagnostyki Ekonomicznej (ZDE) pod kierunkiem dr hab. Tadeusza Borysa
1990 – przekształcenie ZDE w Katedrę Polityki i Ekonomiki Ochrony Środowiska (KPiEOŚ)
2002 – przekształcenie KPIEOŚ w Katedrę Zarządzania Jakością i Środowiskiem (KZJiŚ)
2016 – przyjęcie przez dr. hab. Adama Płachciaka funkcji kierownika KZJiŚ
Do góry |
Strona główna
| Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalno¶ć ZJI¦
Katedra Zarz±dzania Jako¶ci± i ¦rodowiskiem