+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci


I Studencka Ogólnopolska Konferencja Naukowa
SZANSE I ZAGROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI W REGIONIE
27 maja 2004 r. "Dwór Czarne" w Jeleniej GórzePrzewodniczący sesji: Anetta Zielińska, Bartosz Bartniczak, AE Wydział GRiT w Jeleniej Górze
 • 9:00-9:10 Otwarcie konferencji — Poziomek Katarzyna AE Wydział GRiT w Jeleniej Górze
 • 9:10-9:30 Przedstawienie "Dworu Czarne" — Jacek Jakubiec, Fundacja Kultury Ekologicznej w Jeleniej Górze
 • 9:30-9:40 Wprowadzenie do tematyki Konferencji — Tadeusz Borys, Anetta Zielińska; AE Wydział GRiT w Jeleniej Górze
 • 9:40-10:00 Ewa Tomera, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Jelenia Góra
 • 10:00-10:20 Grażyna Materak, z-ca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Starostwo Powiatowe
 • 10:20-10:40 Witold Szczudłowski, Dyrektor Biura Związku Gmin Karkonoskich
 • 10:40-11:00 Mirosław Stasiak, Specjalista ds. Gospodarki Odpadami w MPGK

 • 11:00-11:15 Przerwa na kawę

 • 11:15-11:35 "Uwarunkowania związane z wytwarzaniem energii odnawialnej w ekologicznym regionie" Władysław Bobrowicz Kierownik Działu Marketingu "Energia Pro" Koncern Energetyczny S.A.
 • 11:35-11:55 "Wpływ wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania na poprawę funkcjonowania procesów związanych z ochroną środowiska w przedsiębiorstwie sektora energetycznego" Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii "Energia Pro" Koncern Energetyczny S.A.
 • 11:55-12:15 Stanisław Bakalarczyk, "SIMET-EKO" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
 • 12:15-13:00 Panel Dyskusyjny
 • 13:00-13:40 Przerwa obiadowa
 • 13:40-14:00 Kawa i zwiedzanie "Dworu Czarne"

Przewodniczący sesji: Poziomek Katarzyna, AE Wydział GRiT w Jeleniej Górze

 • 14:00-14:15 "Zasady gospodarowania odpadami w powiecie Złotowskim" Łukasz Prymas, Koło Młodych Geografów, Uniwersytet w Poznaniu
 • 14:15-14:30 "Propozycja zagospodarowania odpadów w regionie na podstawie wybranych gmin" — Agnieszka Połomska-Jasienowska AE Wydział GRiT w Jeleniej Górze
 • 14:30-14:45 "Oszacowanie ilości energii możliwej do uzyskania odpadów na przykładzie miasta Radzionkowa" — Łukasz Bystrzanowski Koło Naukowe Zakładu Ochrony Środowiska z WSEiA w Bytomiu
 • 14:45-15:00 "Możliwości wykorzystania popiołów i żużli ze spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach na przykładzie wybranych obiektów" Marta Rykaczewska, Michał Janicki Politechnika Wrocławska w Jeleniej Górze Koło Naukowe "Ekofilia"
 • 15:00-15:15 "Recykling samochodów" Łukasz Żaba Koło Naukowe Zakładu Ochrony Środowiska z WSEiA w Bytomiu
 • 15:15-15:30 Pytania do referentów

 • 15:30-15:45 Przerwa na kawę

 • 15:45-16:00 "Państwowy Monitoring Środowiska w gospodarce odpadami" Marek Winiszewski AE Wydział GRiT w Jeleniej Górze
 • 16:00-16:15 "Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego jako element racjonalnej gospodarki odpadami" Mariusz Czurejno Politechnika Wrocławska w Jeleniej Górze Koło Naukowe "Ekofilia"
 • 16:15-16:30 "Opłaty za składowanie odpadów" Bartosz Bartniczak AE Wydział GRiT w Jeleniej Górze
 • 16:30-16:45 "Podatek od plastikowych reklamówek w Irlandii" Agnieszka Matysiak AE Wydział GRiT w Jeleniej Górze
 • 16:45-17:00 "Instrumenty ekonomiczne stosowane w gospodarce odpadami w krajach europejskich" Michał Ptak AE Wydział GRiT w Jeleniej Górze
 • 17:00-17:20 "Rozwiązanie problemów dotyczących oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery z procesu technologicznego" Janusz Kwaśniak Główny Specjalista Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Środowiska firma "Prober"
 • 17:20-17:30 Zakończenie konferencji

 • 20:00-... Klub "Atrapa" — towarzyskie podsumowanie Konferencji

Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem