+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci


II Studencka Ogólnopolska Konferencja Naukowa
SZANSE I ZAGROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI W REGIONIE
11 maja 2005 r.
Akademia Ekonomiczna
Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej GórzePrzewodniczący sesji: Tadeusz Borys, Bartosz Bartniczak, AE Wydział GRiT w Jeleniej Górze
 • 9:00-9:10 Otwarcie konferencji — Poziomek Katarzyna AE Wydział GRiT w Jeleniej Górze
 • 9:10-9:30 Wprowadzenie do tematyki konferencji - Tadeusz Borys, AE Wydział GRiT w Jeleniej Górze
 • 9:30-9:50 Ewa Tomera, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Jelenia Góra
 • 9:50-10:10 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
 • 10:00-10:30 Witold Szczudłowski, Dyrektor Biura Związku Gmin Karkonoskich
 • 10:30-10:50 Michał Kasztelan, Prezes Zarządu MPGK w Jeleniej Górze
 • 10:50-11:10 Jacek Dziedziński, Straż Miejska w Jeleniej Górze

  11:40-12:00 Przerwa na kawę

 • 12:00-12:20 Władysław Bobrowicz, Kierownik Działu Marketingu "Energia Pro" Koncern Energetyczny SA
 • 12:20-12:40 "Opłaty produktowe i depozytowe", Michał Ptak, AE Wydział GRiT w Jeleniej Górze
 • 12:40-13:00 "Rola pozarządowych organizacji ekologicznych", Marek Winiszewski, AE Wydział GRiT w Jeleniej Górze

  13:00-13:15 Przerwa na kawę


Przewodniczący sesji: Poziomek Katarzyna, AE Wydział GRiT w Jeleniej Górze

 • 13:15-13:35 "Studencka propozycja programu edukacji ekologicznej", Agnieszka Połomska-Jasienowska, AE Wydział GRiT w Jeleniej Górze
 • 13:35-13:55 "Wizualizacja proponowanego programu edukacji ekologicznej", Sławomir Czetweryński, AE Wydział GRiT w Jeleniej Górze
 • 13:55-14:15 "EKON - Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska", Hanna Szmidt, AE Wydział GRiT w Jeleniej Górze
 • 14:15-14:35 "Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska ze szczególnym uwzględnieniem opłat za składowanie odpadów", Bartosz Bartniczak, AE Wydział GRiT w Jeleniej Górze
 • 14:35-15:00 Panel dyskusyjny. Wnioski podsumowujące

  15.00 Zakończenie konferencji

Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem