+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci

dr Piotr Białowąs
dr Piotr Białowąs


Adiunkt
Zakład zarządzania jakością i ryzykiem


http://www.ue.wroc.plOpis kariery naukowej
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacjeOpis kariery naukowej (rok zatrudnienia, realizowane prace itp.)


Dr inż. Piotr Białowąs jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej Wydziału Informatyki i Zarządzania (1999). W roku 2002 obronił pracę doktorską pt. Organizacyjne i ekonomiczne aspekty wdrażania kompleksowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Stępniewskiego. Praca została wyróżniona nagrodą Jego Magnificencji Rektora AE we Wrocławiu.


Zainteresowania naukowe


Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wdrażania systemów zarządzania jakością, poprawy efektywności funkcjonowania procesów przedsiębiorstw oraz ich restrukturyzacji. Dr inż. Piotr Białowąs ma w swoim dorobku kilkadziesiąt artykułów naukowych.


Najważniejsze publikacje


  1. Problematyka integracji przedsiębiorstw w procesach fuzji i przejęć, „Zarządzanie Jakością” 2006, nr 12.
  2. Zarządzanie strategiczne organizacji, „Magazyn Fakty Polityka Prawo Gospodarka” 2006, nr 3.
  3. Reorganizacja przedsiębiorstwa oraz jej wpływ na ocenę procesów, „Zarządzanie Jakością” 2006, nr 3.
  4. Trend trzeba czuć, „Businessman Magazine” 2002, nr 12.
  5. Rola kosztów jakości w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Legnica 2002.
  6. Kilka uwag o restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2002, nr 2.
  7. Koncepcja TQM w obliczu restrukturyzacji organizacji , w: Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Legnica 2001.
  8. Benchmarking i Business Process Reengineering — wzajemne zależności, „Problemy Jakości” 2000, nr 11.
  9. Koncepcja ekologicznej reformy podatkowej — doświadczenia krajów Unii Europejskiej oraz możliwości zastosowania w Polsce, w: Ekologiczny wymiar integracji Polski z Unią Europejską, pod red. S. Czai, Biblioteka „Ekonomia i Środowisko” nr 31, Lądek Zdrój 2004, str. 355-364.
  10. Identyfikacja krytycznych etapów procesu produkcyjnego w aspekcie TQM — wyniki badań, „Problemy Jakości” 2000, nr 7.
  11. TQM i reengineering — różne koncepcje [z E. Tabaszewską], „Problemy Jakości” nr 6, 1999.

Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem