+ Aktualności
+ Prezentacja projektu
+ Partnerzy projektu
+ Do pobrania
+ Promocja
+ Archiwum
+ Kontakt

22 stycznia 2014 r. w Görlitz odbyła się konferencja kończąca projekt.

Podczas Konferencji zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu, dotyczące jakości życia oraz przepływów transgranicznych. Uczestnicy Konferencji szukali również odpowiedzi na pytania: Jak można przełamać bariery obszaru przygranicznego? Jaki potencjał ma dolnośląsko-saksoński obszar przygraniczny?

Do pobrania:
 • Program konferencji

  Konferencja 22 stycznia 2014 Konferencja 22 stycznia 2014 Konferencja 22 stycznia 2014
  Konferencja 22 stycznia 2014 Konferencja 22 stycznia 2014 Konferencja 22 stycznia 2014
  Konferencja 22 stycznia 2014 Konferencja 22 stycznia 2014 Konferencja 22 stycznia 2014
  Konferencja 22 stycznia 2014 Konferencja 22 stycznia 2014 Konferencja 22 stycznia 2014
  Konferencja 22 stycznia 2014 Konferencja 22 stycznia 2014 Konferencja 22 stycznia 2014
 • W dniach 5-6 grudnia 2013 r. odbyły się spotkania partnerskie przedstawicieli zespołu badawczego z Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Technicznego. W czasie spotkań omówiono m.in. program konferencji podsumowującej projekt oraz postępy w pracy nad publikacją z wynikami z badań.

  W dniu 13 listopada 2013 r. dr Bartosz Bartniczak i dr Michał Ptak zaprezentowali wyniki badań uzyskanych w trakcie realizacji projektu Jakość życia w obszarze przygranicznym na konferencji: "Akademickie Centrum Koordynacyjne i Transfer Technologii w Euroregionie Nysa", która odbyła się w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. Na konferencji zostały wygłoszone następujące referaty:
  • Jakość życia na terenie przygranicznym w świetle badań naukowych (dr Bartosz Bartniczak),
  • Przepływy transgraniczne na pograniczu polsko-saksońskim (dr Michał Ptak).

  W dniach 6-9.11.2013 w Lüttich odbyła się coroczna konferencja AGEG (Grupa robocza europejskich regionów przygranicznych) pod tytułem: "Miejskie i wiejskie obszary przepływów - wyzwania i szanse". W ramach konferencji Anja Schmotz zaprezentowała główne wyniki projektu w odniesieniu do rozwoju regionu przygranicznego Saksonia - Dolny Śląsk.

  W dniach 4-5 listopada 2013 r. dr Marta Kusterka-Jefmańska i dr Michał Ptak zaprezentowali wyniki badań uzyskanych w trakcie realizacji projektu Jakość życia w obszarze przygranicznym na Konferencji Młodych Naukowców: "Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem", która odbyła się w Jeleniej Górze. Na konferencji zostały wygłoszone następujące referaty:
  • Determinanty jakości życia w ocenie mieszkańców saksońsko-polskiego obszaru przygranicznego (dr Marta Kusterka-Jefmańska),
  • Ocena stanu środowiska przyrodniczego i działania zmierzające do jego poprawy na pograniczu polsko-saksońskim (dr Michał Ptak).
  Informacje o konferencji

  24 września 2013 r. w Łagowie k. Zgorzelca odbył się drugi warsztat z przedstawicielami praktyki. Celem warsztatu była ocena pierwszych wyników badań przepływów transgranicznych w kontekście ich wykorzystania dla wspólnego planowania regionalnego w rejonie polsko-saksońskiego pogranicza.

  Warsztaty poświęcone były głównie prezentacji wyników badania przepływów ponadgranicznych oraz dyskusji, która umożliwi wypracowanie przez uczestników pierwszej interpretacji uzyskanych wyników w kontekście ich wykorzystania dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania regionalnego w rejonie polsko-saksońskiego pogranicza. Efekty warsztatów będą stanowić podstawę obrad w ramach konferencji kończącej projekt, która odbędzie się w styczniu 2014 r. w Saksonii.

  Warsztaty 24 września 2013 Warsztaty 24 września 2013 Warsztaty 24 września 2013
  Warsztaty 24 września 2013 Warsztaty 24 września 2013 Warsztaty 24 września 2013
  Warsztaty 24 września 2013 Warsztaty 24 września 2013 Warsztaty 24 września 2013

  W dniu 23 września 2013 r. dr Bartosz Bartniczak i dr Michał Ptak zaprezentowali wyniki badań uzyskanych w trakcie realizacji projektu Jakość życia w obszarze przygranicznym na konferencji: "Społeczne aspekty gospodarki rynkowej", która odbyła się w Woźnikach, k. Częstochowy. Na konferencji zostały wygłoszone następujące referaty:
  • Jakość życia na obszarach wiejskich na pograniczu polsko-niemieckim w świetle wyników badań ankietowych (dr Bartosz Bartniczak),
  • Jakość życia na pograniczu polsko-niemieckim w świetle badań ankietowych (dr Michał Ptak).

  Dr Robert Knippschild i Anja Schmotz zaprezentowali założenia projektu Jakość życia w obszarze przygranicznym ... oraz wyniki pierwszego etapu badań na konferencji: European Border Studies Conference, która odbyła się w ramach projektu EUBORDERSCAPES i EUBORDERREGIONS, w dniach 3-5.07.13 w Bergamo we Włoszech. Na konferencji zostały wygłoszone następujące referaty:
  • „Border Regions = Functional Areas? Cross-border Interrelations and Quality of Life” (Dr. Robert Knippschild),
  • “Asymmetries in border regions and the scope of cross-border action” (Anja Schmotz).

  5 lipca 2013 na „Długiej Nocy Nauki“ na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie nasz projekt był reprezentowany na osobnym stoisku i w czasie prezentacji. Daniel Wätzig wraz z Sylvią Hermsdorf-Drobny reprezentującą projekt SNPL "Język jako klucz do współpracy - status i prestiż sąsiednich języków w regionie saksońsko-polskiego pogranicza" wygłosili referat pt. „Aktualne badania na temat saksońsko-polskiego pogranicza“ w Dreźnie.

  W dniach 17-18 czerwca w hotelu Nowa-ski w Karpaczu odbyły się warsztaty dla pracowników Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Katedry Ładu Przestrzennego Uniwersytetu Technicznego z Drezna. W czasie warsztatów omówiono:
  • aktualności projektu,
  • metodologię badania przepływów transgranicznych (zarówno po stronie niemieckiej, jak i polskiej),
  • zagadnienia związane z publikacją końcową.

  Warsztaty 17 czerwca 2013 Warsztaty 17 czerwca 2013 Warsztaty 17 czerwca 2013

  Dr Piotr Rogala wygłosił referat "Badania jakości życia a doświadczenia lokalne", w którym przedstawił wyniki badań prowadzonych w ramach projektu. Referat wygłoszono 22 maja 2013 r. na konferencji podsumowującej cykl seminariów pt. Komercjalizacja wiedzy szansą na poprawę jakości życia.

  Poniżej zdjęcia z konferencji.

  Konferencja 22 maja 2013 Konferencja 22 maja 2013

  W dniu 14 maja 2013 r. odbyło się spotkanie partnerskie przedstawicieli zespołu badawczego z Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Technicznego. W czasie spotkania omówiono m.in. metodę badania przepływów transgranicznych.

  Poniżej zdjęcia ze spotkania w Dreźnie.

  Spotkanie 15 maja 2013 Spotkanie 15 maja 2013 Spotkanie 15 maja 2013  Do góry | Prezentacja projektu | Partnerzy projektu | Aktualności
  Do pobrania |   Promocja | Archiwum | Kontakt