+ Aktualności
+ Prezentacja projektu
+ Partnerzy projektu
+ Do pobrania
+ Promocja
+ Archiwum
+ Kontakt

Relacja z Seminarium w ramach projektu: "Jakość życia w obszarze przygranicznym - wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania regionalnego"

Z przyjemnością informujemy, że w ramach projektu "Jakość życia w obszarze przygranicznym - wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania regionalnego" opracowaliśmy wyniki pierwszego etapu badań nt. jakości życia w obszarze przygranicznym. Drugim etapem jest opracowanie metodyki badania przepływów transgranicznych (w takich dziedzinach jak m.in.: dojazdy do pracy i na zakupy, gospodarka, edukacja, kultura, rekreacja, zdrowie).

Podstawą drugiego etapu badań było seminarium, które odbyło się 15.03.2013 r. (piątek) w Görlitz w budynku "Bluebox" szkoły wyższej (niebieski budynek przy ul. Brückenstraße 1) w sali numer 2.02.

W ramach seminarium zostały przedstawione wyniki badań jakości życia w powiatach Görlitz i zgorzeleckim oraz zostały zaproponowane i przedyskutowane wspólnie z uczestnikami metody badania przepływów transgranicznych.

Protokół ze spotkania (w wersji niemieckiej) >> Dział "Do pobrania"

Warsztaty z 15 marca 2013 Warsztaty z 15 marca 2013 Warsztaty z 15 marca 2013
Warsztaty z 15 marca 2013 Warsztaty z 15 marca 2013 Warsztaty z 15 marca 2013
Warsztaty z 15 marca 2013 Warsztaty z 15 marca 2013 Warsztaty z 15 marca 2013
Warsztaty z 15 marca 2013 Warsztaty z 15 marca 2013 Warsztaty z 15 marca 2013
Warsztaty z 15 marca 2013 Warsztaty z 15 marca 2013 Warsztaty z 15 marca 2013
Warsztaty z 15 marca 2013 Warsztaty z 15 marca 2013 Warsztaty z 15 marca 2013
Warsztaty z 15 marca 2013 Warsztaty z 15 marca 2013 Warsztaty z 15 marca 2013
Warsztaty z 15 marca 2013 Warsztaty z 15 marca 2013 Warsztaty z 15 marca 2013
Warsztaty z 15 marca 2013 Warsztaty z 15 marca 2013 Warsztaty z 15 marca 2013

W Görlitz, Zgorzelcu, Zittau, Porajowie i Sienawce przeprowadzone zostały wywiady na potrzeby projektu.
Zobacz wywiad

W dniu 3 grudnia 2012 r. na spotkaniu "Obszary transgraniczne w statystyce regionalnej - doświadczenia i zamierzenia" prof. dr hab. Tadeusz Borys i dr Bartosz Bartniczak przedstawili wnioski z badań jakości życia na obszarach transgranicznych.
Program spotkania
Konferencja 5 listopada

W dniu 5 listopada 2012 r. na IX Studenckiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Szanse i zagrożenia gospodarki odpadami w oparciu o systemy zarządzania i regulacje prawne" dr Bartosz Bartniczak przedstawił informacje o projekcie.
Konferencja 5 listopada Konferencja 5 listopadaa

W dniu 28 września 2012 r. odbyło się spotkanie partnerskie przedstawicieli zespołu badawczego z Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Technicznego. W czasie spotkania uzgodniono m.in. ostateczną wersję ankiety.
Spotkanie 28 września Spotkanie 28 września Spotkanie 28 września
Spotkanie 28 września Spotkanie 28 września Spotkanie 28 września

27 września 2012 r. w Hotelu Chata za Wsią w Mysłakowicach odbyła się konferencja inaugurująca projekt.

Konferencję otworzyli: prof. Tadeusz Borys (Kierownik Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr Robert Knippschild (Kierownik Katedry Ładu Przestrzennego, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie) oraz prof. Elżbieta Sobczak (Prodziekan ds. Nauki Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu uczestników z Niemiec i Polski. Uczestnicy reprezentowali m.in. ośrodki naukowe (Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), urzędy gmin i powiatów (gmina Zgorzelec, powiat Görlitz), Urząd Statystyczny w Kamenz, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Dzierżoniowie, Związek miast "Mały Trójkąt", Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu.

Uczestnicy obejrzeli również zarejestrowane wcześniej wystąpienie Jana B. Oostenbrinka poświęcone doświadczeniom EUREGIO-Strategia 2020, a także film pt. "Jakość życia w obszarze przygranicznym - pierwsze sondaże".

Konferencja inaugurująca projekt Konferencja inaugurująca projekt Konferencja inaugurująca projekt
Konferencja inaugurująca projekt Konferencja inaugurująca projekt Konferencja inaugurująca projekt
Konferencja inaugurująca projekt Konferencja inaugurująca projekt Konferencja inaugurująca projekt

W dniu 26 września 2012 r. odbyło się szkolenie dla ankieterów.
Szkolenie dla ankieterów Szkolenie dla ankieterów Szkolenie dla ankieterów

OGŁOSZENIE O NABORZE ANKIETERÓW
Poszukujemy wśród Studentów naszego wydziału ankieterów do przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich na terenie Powiatu Zgorzeleckiego.
Do pobrania

OGŁOSZENIE
Zapraszamy do wygłoszenia referatu nt. badania jakości życia w jednostkach samorządu terytorialnego
Do pobrania

W dniu 5 lipca 2012 r. odbyło się spotkanie partnerskie, w którym uczestniczyli przedstawiciele zespołu badawczego z Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Technicznego. W czasie spotkania przedyskutowano główne wyniki przeprowadzonego badania desk research. Omówiono także wstępną wersję modułu wskaźnikowego do oceny obiektywnej jakości życia. Rozpoczęto prace nad stworzeniem programu konferencji inaugurującej projekt.

Spotkanie 5 lipca Spotkanie 5 lipca
Spotkanie 5 lipca Spotkanie 5 lipca
Spotkanie 5 lipca Spotkanie 5 lipca

W dniu 29 czerwca 2012 r. osoby zarządzające projektem uczestniczyły w szkoleniu pt. Rozliczanie projektów dofinansowanych w ramach projektów transgranicznych na podstawie dobrze przygotowanego budżetu.

Szkolenie 29 czerwca Szkolenie 29 czerwca

W dniu 22 maja 2012 r. osoby zaangażowane w zarządzanie projektem uczestniczyły w spotkaniu informacyjnym dot. realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. Spotkanie odbyło się w Dreźnie w siedzibie Saksońskiego Banku Odbudowy.

W tym samym dniu na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie doszło do spotkania z przedstawicielami partnera projektu - pracownikami Katedry Ładu Przestrzennego.

Spotkanie 22 maja Spotkanie 22 majaPrzedstawiamy Państwu wyniki pierwszego etapu prac prowadzonych w ramach projektu - syntezę raportu z badania desk research. W syntezie raportu przedstawiono terminologię jakości życia, przegląd metodyki badania jakości życia na różnych poziomach zarządzania.

Do pobrania:
Synteza (wersja polska)
Synteza (wersja niemiecka)

W dniu 22 marca 2012 r. Komitet Monitorujący PO Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 zatwierdził przyznanie dofinansowania dla projektu:
Jakość życia w obszarze przygranicznym - wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania regionalnego.
Liderem projektu jest UE Wrocław i Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Partnerzy projektu to: Uniwersytet Techniczny w Dreźnie oraz Katedra Ładu Przestrzennego.Do góry | Prezentacja projektu | Partnerzy projektu | Aktualności
Do pobrania |   Promocja | Archiwum | Kontakt