+ Aktuelles
+ Projekt
+ Partner
+ Download
+ Öffentlichkeitsarbeit
+ Archiv
+ Kontakt

Bericht zum Workshop am 15. März 2013 in Görlitz

Am 15. März fand an der Hochschule Zittau-Görlitz der erste Workshop im Projekt „Lebensqualität im Grenzraum – Stärkung grenzüberschreitender Verflechtungen für eine nachhaltige Regionalentwicklung und -planung“ statt.

Unser Team präsentierte Ergebnisse des ersten Teils unseres Projekts, der Befragung zur subjektiv wahrgenommenen Lebensqualität im Grenzraum. Im zweiten Teil werden grenzüberschreitende Verflechtungen (u.a. in den Bereichen Arbeits- und Einkaufswege, Wirtschaft, Bildung, Kultur, Erholung, Gesundheit) untersucht.

Der Workshop am 15. März stellt die Grundlage für diesen zweiten Teil dar. Darin wurden die geplanten Untersuchungsbereiche vom Projektteam vorgestellt und zur Diskussion gestellt.

Protokoll des Workshops am 15. März 2013 in Görlitz >> Downloads


15. März 2013 15. März 2013 15. März 2013
15. März 2013 15. März 2013 15. März 2013
15. März 2013 15. März 2013 15. März 2013
15. März 2013 15. März 2013 15. März 2013
15. März 2013 15. März 2013 15. März 2013
15. März 2013 15. März 2013 15. März 2013
15. März 2013 15. März 2013 15. März 2013
15. März 2013 15. März 2013 15. März 2013
15. März 2013 15. März 2013 15. März 2013

In Görlitz, Zgorzelec, Zittau, Porajów, Sienawka wurden Interviews für das Projekt durchgeführt.
Siehe Interview

W dniu 3 grudnia 2012 r. na spotkaniu "Obszary transgraniczne w statystyce regionalnej - doświadczenia i zamierzenia" prof. dr hab. Tadeusz Borys i dr Bartosz Bartniczak przedstawili wnioski z badań jakości życia na obszarach transgranicznych.
Program spotkania
Konferencja 5 listopada

W dniu 5 listopada 2012 r. na IX Studenckiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Szanse i zagrożenia gospodarki odpadami w oparciu o systemy zarządzania i regulacje prawne" dr Bartosz Bartniczak przedstawił informacje o projekcie.
Konferencja 5 listopada Konferencja 5 listopadaa

W dniu 28 września 2012 r. odbyło się spotkanie partnerskie przedstawicieli zespołu badawczego z Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Technicznego. W czasie spotkania uzgodniono m.in. ostateczną wersję ankiety.
Spotkanie 28 września Spotkanie 28 września Spotkanie 28 września
Spotkanie 28 września Spotkanie 28 września Spotkanie 28 września

27 września 2012 r. w Hotelu Chata za Wsią w Mysłakowicach odbyła się konferencja inaugurująca projekt.

Konferencję otworzyli: prof. Tadeusz Borys (Kierownik Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr Robert Knippschild (Kierownik Katedry Ładu Przestrzennego, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie) oraz prof. Elżbieta Sobczak (Prodziekan ds. Nauki Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu uczestników z Niemiec i Polski. Uczestnicy reprezentowali m.in. ośrodki naukowe (Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), urzędy gmin i powiatów (gmina Zgorzelec, powiat Görlitz), Urząd Statystyczny w Kamenz, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Dzierżoniowie, Związek miast "Mały Trójkąt", Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu.

Uczestnicy obejrzeli również zarejestrowane wcześniej wystąpienie Jana B. Oostenbrinka poświęcone doświadczeniom EUREGIO-Strategia 2020, a także film pt. "Jakość życia w obszarze przygranicznym - pierwsze sondaże".

Konferencja inaugurująca projekt Konferencja inaugurująca projekt Konferencja inaugurująca projekt
Konferencja inaugurująca projekt Konferencja inaugurująca projekt Konferencja inaugurująca projekt
Konferencja inaugurująca projekt Konferencja inaugurująca projekt Konferencja inaugurująca projekt

W dniu 26 września 2012 r. odbyło się szkolenie dla ankieterów.
Szkolenie dla ankieterów Szkolenie dla ankieterów Szkolenie dla ankieterów

OGŁOSZENIE O NABORZE ANKIETERÓW
Poszukujemy wśród Studentów naszego wydziału ankieterów do przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich na terenie Powiatu Zgorzeleckiego.
Do pobrania

OGŁOSZENIE
Zapraszamy do wygłoszenia referatu nt. badania jakości życia w jednostkach samorządu terytorialnego
Do pobrania

W dniu 5 lipca 2012 r. odbyło się spotkanie partnerskie, w którym uczestniczyli przedstawiciele zespołu badawczego z Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Technicznego. W czasie spotkania przedyskutowano główne wyniki przeprowadzonego badania desk research. Omówiono także wstępną wersję modułu wskaźnikowego do oceny obiektywnej jakości życia. Rozpoczęto prace nad stworzeniem programu konferencji inaugurującej projekt.

Spotkanie 5 lipca Spotkanie 5 lipca
Spotkanie 5 lipca Spotkanie 5 lipca
Spotkanie 5 lipca Spotkanie 5 lipca

W dniu 29 czerwca 2012 r. osoby zarządzające projektem uczestniczyły w szkoleniu pt. Rozliczanie projektów dofinansowanych w ramach projektów transgranicznych na podstawie dobrze przygotowanego budżetu.

Szkolenie 29 czerwca Szkolenie 29 czerwca

W dniu 22 maja 2012 r. osoby zaangażowane w zarządzanie projektem uczestniczyły w spotkaniu informacyjnym dot. realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. Spotkanie odbyło się w Dreźnie w siedzibie Saksońskiego Banku Odbudowy.

W tym samym dniu na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie doszło do spotkania z przedstawicielami partnera projektu - pracownikami Katedry Ładu Przestrzennego.

Spotkanie 22 maja Spotkanie 22 majaPrzedstawiamy Państwu wyniki pierwszego etapu prac prowadzonych w ramach projektu - syntezę raportu z badania desk research. W syntezie raportu przedstawiono terminologię jakości życia, przegląd metodyki badania jakości życia na różnych poziomach zarządzania.

Do pobrania:
Synteza (wersja polska)
Synteza (wersja niemiecka)

W dniu 22 marca 2012 r. Komitet Monitorujący PO Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 zatwierdził przyznanie dofinansowania dla projektu:
Jakość życia w obszarze przygranicznym - wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania regionalnego.
Liderem projektu jest UE Wrocław i Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Partner to: Uniwersytet Techniczny w Dreźnie oraz Katedra Ładu Przestrzennego.Herauf | Projekt | Partner | Aktuelles
Download |   Öffentlichkeitsarbeit | Archiv | Kontakt