+ Aktualności
+ Prezentacja projektu
+ Partnerzy projektu
+ Do pobrania
+ Promocja
+ Archiwum
+ KontaktUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to jedna z największych polskich uczelni ekonomicznych.
Projekt realizuje Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem z Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze.
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki aktywnie współpracuje w Euroregionie Nysa z niemieckimi i czeskimi partnerami naukowymi, a także z praktyką społeczno-gospodarczą.
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem działa od 1992 r. Zarówno badania naukowe, jak i dydaktyka koncentrują się na problematyce zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania jakością i środowiskiem oraz badania poziomu jakości życia.

Biuro projektu w Polsce


Uniwersytet Techniczny w Dreźnie to największa uczelnia wschodnich Niemiec.
Projekt realizuje Katedra Ładu Przestrzennego Instytutu Geografii.
Katedra Ładu Przestrzennego działa od 1992 roku. Najważniejsze obszary badawcze pracowników Katedry Ładu Przestrzennego to: strategie i instrumenty zrównoważonego rozwoju miast i regionów, regionalizacja i procesy strategiczne w obszarach przygranicznych, polityka regionalna w Unii Europejskiej, współpraca i procesy komunikacji w obszarach przygranicznych. Katedra zrealizowała z sukcesem szereg projektów badawczych dotyczących współpracy transgranicznej oraz planowania regionalnego w obszarach transgranicznych.

Biuro projektu w Niemczech

Do góry | Prezentacja projektu | Partnerzy projektu | Aktualności
Do pobrania |   Promocja | Archiwum | Kontakt