+ Aktualności
+ Prezentacja projektu
+ Partnerzy projektu
+ Do pobrania
+ Promocja
+ Archiwum
+ Kontakt

Praca będąca syntezą trzech raportów przygotowanych w latach 2012-2013 w ramach projektu.Pobierz publikację w języku polskimPrezentacje wszystkich referentów na konferencji końcowej projektu:

Raport z badań subiektywnej jakości życia (tom II). Szczegółowe wyniki badań według dziedzin

Do pobrania:

 • Ogólna ocena jakości życia
 • Wpływ bliskości granicy na jakość życia
 • Poziom zadowolenia ze stanu zdrowia
 • Poziom zadowolenia z wykształcenia
 • Zadowolenie z poziomu bezpieczeństwa
 • Poziom zadowolenia z oferty kulturalno-sportowej
 • Poziom zadowolenia z sytuacji materialnej i zawodowej
 • Poziom zadowolenia z miejsca zamieszkania
 • Ocena poziomu partycypacji i relacji społecznych • Materiały z seminarium w Görlitz, które odbyło się 15 marca 2013 r.

  Do pobrania:
  Protokół z seminarium - wersja niemiecka
  Prezentacje:

 • dr Bartosz Bartniczak, dr inż. Robert Knippschild: Główne informacje na temat projektu
 • prof. dr hab. Tadeusz Borys: Badanie jakości życia - założenia metodologiczne
 • dr Piotr Rogala: Wykorzystanie wyników pomiaru jakości życia w procesie planowania rozwoju lokalnego
 • dr Tomasz Brzozowski: Szczegółowa analiza wyników przeprowadzonych badań na przykładzie dziedziny zdrowie
 • dr Paweł Skowron: Szczegółowa analiza wyników przeprowadzonych badań na przykładzie dziedziny edukacja
 • dr Bartosz Bartniczak: Moduł wskaźnikowy do oceny obiektywnej jakości życia
 • Anja Schmotz, Daniel Wätzig: Metody badań transgranicznych powiązań • Przedstawiamy wyniki pierwszego etapu prac prowadzonych w ramach projektu - syntezę raportu z badania desk research. W syntezie raportu przedstawiono terminologię jakości życia, przegląd metodyki badania jakości życia na różnych poziomach zarządzania.

  Do pobrania:
  Synteza - wersja polska
  Synteza - wersja niemiecka  Do góry | Prezentacja projektu | Partnerzy projektu | Aktualności
  Do pobrania |   Promocja | Archiwum | Kontakt