strona główna Zarządzanie Jakością
i Środowiskiem

Aktualności

O Nas

Pracownicy Katedry

Publikacje

Konferencje

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia podyplomowe

Koło naukowe Oikos

Journal of quality and     environmental studies

Przydatne adresy

Dla pracowników

Biblioteki specjalnościowe    Znajdź nas na Facebooku
Studia podyplomowe
I
Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiemCharakterystyka studiów podyplomowych
    Celem studiów podyplomowych jest pogłębienie wiedzy z zakresu:
  • praktycznych i teoretycznych aspektów budowania relacji z klientami i współpracownikami, w szczególności w odniesieniu do: tworzenia prawidłowego nastawienia i komunikacji w kontaktach interpersonalnych, prowadzenia skutecznych negocjacji, kreowania właściwych relacji z klientami, obsługi i monitorowania poziomu zadowolenia klientów, a także sprawnego zarządzania zespołem w organizacji i tworzenia skutecznych praktyk treningowych dla pracowników
  • praktycznych i teoretycznych aspektów zarządzania dotyczących: koncepcji, zasad, międzynarodowych i krajowych standardów, metod i technik doskonalenia działania zarówno na szczeblu całej organizacji, jak i na konkretnym stanowisku pracy, zwłaszcza w odniesieniu do zarządzania projektami, zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzania ryzykiem i ciągłością działania w organizacji oraz jej zintegrowanej odpowiedzialności (ekonomiczno-finansowej, prawnej, środowiskowej, społecznej i etycznej)
  • praktycznych i teoretycznych aspektów doskonalenia funkcjonowania organizacji przy zastosowaniu: controllingu, Six Sigma, technik rozwiązywania problemów, analizy procesów biznesowych i instrumentów finansowych służących realizacji przyjętej polityki środowiskowej


Dla kogo są te studia
  • osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat zarządzania jakością, środowiskiem oraz ryzykiem,
  • osób zatrudnionych w organizacjach (przedsiębiorstwach i urzędach administracji publicznej) lub prowadzących własną działalność gospodarczą, zajmujących się wdrażaniem i doskonaleniem sformalizowanych systemów zarządzania,
  • audytorów wewnętrznych systemów zarządzania,
  • pracowników działów jakości.


Do góry |
Strona główna
| Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem