+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci


>Jak budować program ekorozwoju — informacje ogólne
Wyd. ROE-UNDP, Warszawa-Jelenia Góra 1998, stron 124


Jak budować program ekorozwoju
Jeden z czterech poradników dla gmin i organizacji pozarządowych poświecony kluczowym problemom wdrażania ekorozwoju na poziomie lokalnym, a zwłaszcza identyfikacji Lokalnej Agendy 21, istocie i roli planowania partnerskiego oraz systemowi realizacji strategii (w tym wskaźnikom ekorozwoju).


SPIS TREŚCI:

1. Wprowadzenie
Przesłanie, cele i zawartość Poradnika, Dlaczego cztery tomy, Jak z niego korzystać, Odbiorcy Poradnika, Inne pożyteczne poradniki

2. Ekorozwój a Agenda 21
Ekorozwój czy rozwój zrównoważony, Ogólne określenia i cztery próby konkretyzacji pojęcia ekorozwoju, Istota Agendy 21, Agenda 21 na poziomie globalnym, międzynarodowym i krajowym

3. Agenda 21 w nowym podziale terytorialnym Polski
Istota regionalizacji i trzy szczeble władzy, Województwo i regionalna Agenda 21, Powiat, gmina i lokalne Agendy 21

4. Partnerstwo jako podstawa budowy i realizacji programu ekorozwoju
Istota uspołecznienia programowania ekorozwoju, Partnerstwo krajowe, Partnerstwo na poziomie regionu, Partnerstwo na poziomie lokalnym, Partnerstwo a zespół planujący

5. Informacja o stanie ekorozwoju
Informacja o stanie zasobów, Raport o stanie ekorozwoju, Ąródła informacji

6. Programy ekorozwoju
Struktura programu-cztery polityki, Polityka ekologiczna, Strategia ekorozwoju a polityka gospodarcza i społeczna, Polityka przestrzenna

7. Metody i procedury programowania ekorozwoju
Klasyfikacje metod, Metody eksperckie, Metody "uspołecznione", Podstawowe etapy i pojęcia planowania strategicznego i operacyjnego, Przykłady konkretnych procedur

8. Zarządzanie realizacją programu ekorozwoju, podstawowe instrumenty
Zarządzanie, Grupy instrumentów (narzędzi) realizacji programu, Instrumenty prawno-administracyjne, Instrumenty ekonomiczno-rynkowe, Instrumenty finansowe, Instrumenty z zakresu organizacji, zarządzania i marketingu, Instrumenty oddziaływania społecznego, Monitorowanie i aktualizacja programu, Wskaźniki ekorozwoju

9. Zaawansowanie Agendy 21 w Polsce
Agenda krajowa, Agendy regionalne, Agendy lokalne, Ważniejsze programy pilotażowe Agendy 21

10. Przewodnik po literaturze
Literatura podstawowa, Literatura w układzie ważniejszych tematów

11. Aneks
Zestawienie podstawowych aktów prawnych wykorzystywanych w programowaniu i realizacji ekorozwojuDo góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem