+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci

dr Piotr Rogala
dr Piotr Rogala

Adiunkt
Zakład zarządzania jakością i ryzykiem


Pokój 27 (bud. H)
Telefon: 75 75 38 264
E-mail: piotr.rogala@ue.wroc.pl

Dyżur w semestrze zimowym 2015/2016: piątek 11.00-12.00
Konsultacje w semestrze zimowym 2015/2016: piątek 9.00-11.00


http://www.ue.wroc.plOpis kariery naukowej
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Inne
Opis kariery naukowej

 • 1994 — ukończone studia na Akademii Ekonomicznej WGRiT w Jeleniej Górze, specjalność: Ekonomika turystyki i hotelarstwa.
 • 1995 — podjęcie pracy w Katedrze Zarządzania Jakością i Środowiskiem Akademii Ekonomicznej WGRiT w Jeleniej Górze
 • 2003 — uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych (na podstawie złożonej rozprawy doktorskiej pt. Problemy kształtowania systemu potwierdzania jakości w polskiej gospodarce.
 • 2003 — adiunkt w Katedrze Zarządzania Jakością i Środowiskiem (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Zainteresowania naukowe

  Zarządzanie jakością i środowiskiem (TQM, ISO 9001, ISO14001, EMAS, Model Doskonałości EFQM), etyka życia gospodarczego (społeczna odpowiedzialność biznesu), rozwój zrównoważony.

Najważniejsze publikacje


Zobacz: informacje o dorobku dr. P. Rogali w bazie publikacji pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Wybrane publikacje

 1. B. Bartniczak, P. Rogala (red.)The Responsible Business. Protection, improvement & development, UE we Wrocławiu, 2015.
 2. Ciągłe doskonalenie jakości według norm ISO serii 9000, w: [w:] J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert–Pociecha, E. Tabaszewska–Zajbert (red.)Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Nr 340, 2014, s. 536–545.
 3. T. Borys, P. Rogala (red.)Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania, Difin, 2011.
 4. ISO 9001 - schyłek czy rozkwit metody zarządzania?, w: Innowacyjność i jakość - wyznaczniki sukcesu, pod red. Z. Kłosa, Politechnika Poznańska, Wielkopolski Instytut Jakości, Poznań 2010.
 5. Model Doskonałości EFQM - wersja 2010, „Problemy Jakości” 2010, nr 2.
 6. Zasady zarządzania jakością - ISO czy EFQM?, „Problemy Jakości” 2010, nr 10.
 7. Społeczna odpowiedzialność jako forma edukacji dla zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, w: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (tom II). Edukacja dla ładu ekonomicznego, pod red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Wrocław 2010. » więcej
 8. Propozycja metody badania subiektywnej jakości życia na poziomie lokalnym, w: Gospodarka a Środowisko, pod red. T. Borysa i B. Fiedora, Prace Naukowe nr 79 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 9. Zarządzanie procesami - doświadczenia finalistów Polskiej Nagrody Jakości, „Problemy Jakości” 2009, nr 1.
 10. Doskonałość w zarządzaniu - istota i modele, „Problemy Jakości” 2009, nr 4.
 11. Zarządzanie personelem - doświadczenia finalistów Polskiej Nagrody Jakości , w: Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości, pod red. T. Borysa i P. Rogali, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 12. Nowe znaczenie Modelu Doskonałości EFQM, „Problemy Jakości” 2009, nr 7.
 13. Zarządzanie jakością życia mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego, w: Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną, K. Lisiecka, T. Papaj (red.), Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego oraz Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009.
 14. Aktywizacja i rozwój zawodowy pracowników poprzez udział w Nagrodzie Doskonałości EFQM - analiza przypadku , w: Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu, pod red. E. Skrzypek, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Jakością UMCS w Lublinie, Lublin 2009.
 15. Wskaźniki silnych społeczności jako komponent wskaźników jakości życia, w: Gospodarka a Środowisko, pod red. T. Borysa, Prace Naukowe nr 22 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008. » więcej
 16. Systemy zarządzania jakością i zarządzania środowiskiem, pod red. T. Borysa i P. Rogali, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007. » więcej
 17. Odpowiedzialność społeczna jako wyznacznik nowoczesnego podejścia do zarządzania, „Problemy Jakości” 2006, nr 5, s. 4-6.
 18. Problem integrowania systemów zarządzania, w: Rozwój przedsiębiorstw w aspekcie projakościowego doskonalenia i innowacyjności, pod red. Z. Kłosa, Politechnika Poznańska, Poznań 2006, s. 209-214.
 19. Badanie potrzeb i satysfakcji klientów w administracji samorządowej, „Zarządzanie Jakością” 2005, nr 2, s. 19-22.
 20. Doskonałość wpisana w strategię, Problemy Jakości” 2005, nr 6, s. 45-48.
 21. Czy uzasadniona jest certyfikacja systemów zarządzania w sektorze publicznym, w: Współczesne nurty w inżynierii jakości, pod red. P. Grudowskiego, J. Preihsa, P. Waszczura, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005, s. 139-144.
 22. Audyt lokalny jako nowy instrument zarządzania zrównoważonym rozwojem, w: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem — Agenda 21 w Polsce — 10 lat po Rio, pod red. T. Borysa, Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003. .
 23. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju (współautor), pod red. T. Borysa, Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok, 2005. » więcej.
 24. [z T. Brzozowskim], Systemy zarządzania jakością i środowiskiem, Wrocław 2003. » więcej.
 25. Jakość życia jako główny wyznacznik rozwoju gmin, w: Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, pod red. J. Tomczyk-Tołkacz (red.), Jelenia Góra 2003. » więcej.
 26. Podstawy nauki o jakości, w: Zeszyt naukowy Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem. » więcej.
 27. [z T. Borysem], Normatywne i etyczne zasady informowania o certyfikacji, „Problemy Jakości” 2003, nr 15, s. 20-22.
 28. Europejski system potwierdzania jakości ekologicznej produktów, „Problemy Ekologii”, 2003, nr 2, s. 63-65.
Inne

  Konsultant i trener w zakresie: zarządzania jakością (m.in. ISO 9001, TQM, Modelu Doskonałości, kół jakości), społecznej odpowiedzialności, jakości życia oraz zrównoważonego rozwoju.Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem