Co po studiach
  Atuty specjalności
  Koło naukowe Oikos
  Strona Katedry ZJiŚ

Programy specjalności
Proponujemy Państwu nowe programy specjalności. Zmieniliśmy — i ciągle doskonalimy — programy, aby jak najlepiej spełniały one Państwa oczekiwania i odpowiadały wymaganiom rynku pracy.

Realizowane specjalności to:
 • I stopień (studia licencjackie): Zarządzanie jakością i środowiskiem
 • II stopień (studia magisterskie): Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem (nowa specjalność — od roku akademickiego 2011-2012)

 • Do pobrania: Kwalifikacje absolwenta specjalności ZJIŚ i ZJŚiR


  Specjalności są prowadzone przez Katedrę Zarządzania Jakością i Środowiskiem przy współpracy:
 • Katedry Gospodarki Przestrzennej,
 • Katedry Ekonometrii i Informatyki,
 • Katedry Finansów i Rachunkowości,
 • Katedry Nauk o Przedsiębiorstwie,
 • Katedry Zarządzania Strategicznego,
 • Katedry Nauk Społecznych.
  Zajęcia prowadzone są przez pracowników z bogatym dorobkiem naukowym i mających doświadczenie praktyczne (konsultanci, pełnomocnicy). • STUDIA LICENCJACKIE (I STOPIEŃ)
  Specjalność: Zarządzanie Jakością i Środowiskiem

  Nowy program dla studiów licencjackich, realizowany od roku akademickiego 2011-2012
  ROK II — semestr 3/semestr 4
    Systemy zarządzania jakością i środowiskiem
    Przyrodnicze, prawne i etyczne aspekty ochrony środowiska
    Ekonomia środowiska
    Prośrodowiskowe zarządzanie organizacją
    Inżynieria środowiskowa
    Metody doskonalenia systemów zarządzania
    Analiza wskaźnikowa i benchmarking
  ROK III — semestr 5/semestr 6
    Finanse i rachunkowość środowiska
    Audity jakości i środowiska
    Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
    Analiza kosztów i korzyści
    Marketing ekologiczny i modele konsumpcji
    Metody statystyczne w doskonaleniu procesów


  STUDIA MAGISTERSKIE (II STOPIEŃ)
  Specjalność: Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Ryzykiem

  Nowy program dla studiów magisterskich, realizowany od roku akademickiego 2011-2012
  ROK I — semestr 1/semestr 2
    Zintegrowana odpowiedzialność organizacji
    Modele doskonalenia organizacji
    Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania w organizacji
    Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
    Zarządzanie dokumentacją środowiskową
    Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej
  ROK II — semestr 3/semestr 4
    Zarządzanie ryzykiem środowiskowym i bezpieczeństwem pracy
    Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności
    Efektywność działalności środowiskowej
    Menadżer zarządzania jakością, środowiskiem i ryzykiem

  Na specjalnościach Zarządzanie Jakością i Środowiskiem (I stopień) i Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Ryzykiem (II stopień) kształcenie prowadzone jest w sposób szczególnie ceniony przez studentów, poprzez:
  + studia przypadków, gry symulacyjne i zajęcia warsztatowe,
  + prezentacje multimedialne,
  + seminaria wyjazdowe, wycieczki,
  + udział w badaniach naukowych i konferencjach,
  + wizyty w firmach i instytucjach oraz spotkania z ekspertami.
  Certyfikaty auditora
  Wyjazdy
  do firm
  Seminaria naukowe
  Certyfikaty audytora wewnętrznego Wyjazdy do firm Seminaria naukowe
  Studenci specjalności mają możliwość uzyskania certyfikatu auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością oraz systemu zarządzania środowiskowego. Studenci specjalności odwiedzają przedsiębiorstwa będące liderami w zakresie stosowania narządzi zarządzania jakością. Studenci specjalności współorganizują seminaria nt. zarządzania jakością i środowiskiem i uczestniczą w konferencjach organizowanych przez różne organizacje.
  Do góry | Strona główna specjalności | Słowo wstępne | Kontakt
  Program specjalności
  |   Atuty specjalności | Sylwetka absolwenta
  Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem