+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci

dr Paweł Skowron
dr Paweł Skowron

Adiunkt
Zakład zarządzania jakością i ryzykiem


tel.: 75 75 38 264
pokój: 27 (bud. H)
pawel.skowron@ue.wroc.pl

dyżur w semestrze zimowym 2015/2016: piątek 11.00-12.00
konsultacje w semestrze zimowym 2015/2016: wtorek TP 11.00-13.00, TN 9.30-11.30

http://www.ue.wroc.plOpis kariery naukowej
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Opis kariery naukowej (rok zatrudnienia, realizowane prace itp.)


Absolwent Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze; kierunek: ekonomia; specjalność: Zarządzanie jakością i środowiskiem oraz Zarządzanie przedsiębiorstwem. 2004 r. — obrona pracy magisterskiej pt. "Problematyka zarządzania informacją w zintegrowanym systemie zarządzania jakością, środowiskiem i bhp w przedsiębiorstwie na przykładzie ZEW SA". 2004-2008 dzienne studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

Zainteresowania naukowe

Znormalizowane systemy zarządzania, zarządzanie informacją, statystyka


Najważniejsze publikacje


Zobacz: informacje o dorobku dr. P. Skowrona w bazie publikacji pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Wybrane publikacje

 1. Wybór klientów metoda AHP (Analytic Hierarchy Process) na przykładzie przedsiębiorstwa z branży spożywczej, w: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości, pod red. T. Borysa i P. Rogali, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 2. Doskonalenie procesu produkcyjnego z wykorzystaniem technik statystycznych, w: Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Podejście procesowe, pod red. F. Mroczko i L. Kowalczyka, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2010.
 3. Zarządzanie zrównoważoną wartością organizacji, w: Komunikacja i jakość w zarządzaniu, pod red. T. Wawaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 4. Kreowanie wiedzy ekologicznej w przedsiębiorstwie, w: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (tom II). Edukacja dla ładu ekonomicznego, pod red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Wrocław 2010. » Więcej
 5. Kreowanie tożsamości a sukces organizacji, w: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji, M. Czerska, H. Czubasiewicz (red.), Wydawnictwo Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009.
 6. [z F. Mroczko], Sposoby kreowania i pomiaru innowacyjności przedsiębiorstwa, w: Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno-gospodarcze Nr 12, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Wałbrzych 2009.
 7. Zarządzanie operacyjne kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie, w: Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, pod red. F. Mroczko i L. Kowalczyka, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wydawnictwo WWSZiP w Wałbrzychu, Wałbrzych 2009.
 8. Personel jako kryterium doskonalenia kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości, pod red. T. Borysa i P. Rogali, Prace Naukowe nr 31 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 9. ISO-22000 — standard dla organizacji w łańcuchu obrotu żywnością, w: Gospodarka a Środowisko nr 9, pod red. T. Borysa, Prace Naukowe nr 22 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 10. Mechanizmy doskonalenia systemów zarządzania , Koncepcja TQM i jej instrumentarium oraz Informatyczne narzędzia wspomagające zarządzanie , w: Systemy zarządzania jakością i zarządzania środowiskiem, pod red. T. Borysa i P. Rogali, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 11. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji — koncepcja i zastosowanie, w: Gospodarka a Środowisko nr 5, pod red. T. Borysa, Prace Naukowe nr 1115 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 12. Projakościowa aktywność polskich organizacji [z R. Rogalą i T. Brzozowskim], „Problemy Jakości” 2005, nr 3.
 13. Powszechność certyfikacji i jej wpływ na wielkość gospodarki w wybranych krajach Unii Europejskiej [z T. Brzozowskim], w: Wyzwania zarządzania jakością, pod red. M. Salerno-Kochan, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005, s. 23-27.
 14. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju [współautor], pod red. T. Borysa, Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005.
Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem