strona główna Zarządzanie Jakością
i Środowiskiem

Aktualności

O Nas

Pracownicy Katedry

Publikacje

Konferencje

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia podyplomowe

Koło naukowe Oikos

Journal of quality and     environmental studies

Przydatne adresy

Dla pracowników

Biblioteki specjalnościowe

Kontakt    Znajdź nas na Facebooku
Publikacje naukowe


2018

wuzs Menedżer procesów
I
Z przyjemnością zawiadamiamy, że opublikowana została książka pt. „Menedżer Procesów” Została ona napisana przez pracowników Katedry Zarządzania Jakością i środowiskiem UE we Wrocławiu przy współpracy z przedstawicielami innych (zaprzyjaŸnionych) ośrodków akademickich. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.
I

Pobierz publikację
2017

wuzs Menedżer jakości i środowiska
I
Pod redakcją Piotra Rogali i Pawła Skowrona
I

Pobierz publikację
2014

wuzs Jakość życia w obszarze przygranicznym - wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania regionalnego
I
Pod redakcją Tadeusza Borysa i Roberta Knippschilda
I

Praca dotyczy szczególnego regionu transgranicznego – swym zakresem obejmuje bowiem ważną część pierwszego na pograniczu polsko-niemieckim euroregionu – Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (z wyłączeniem obszarów należących do Republiki Czeskiej). W odniesieniu do tego Euroregionu istnieją różnorodne bazy danych statystycznych, w obiektywny sposób opisujące warunki życia w tym obszarze przygranicznym. Jednak do tej pory nie prowadzono tak, jak w tej pracy, obszernych badań ujmujących zarówno subiektywne odczuwanie jakości życia, jak i powiązania transgraniczne w możliwie szerokim kontekście. Prezentowane wyniki badań wypełniają więc w pewnym stopniu lukę poznawczą w tym zakresie.
wuzs Lebensqualität im Grenzraum - Stärkung grenzüberschreitender Verflechtungen für eine nachhaltige Regionalentwicklung und -planung
I
Pod redakcją Tadeusza Borysa i Roberta Knippschilda
I

Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf einen wichtigen Teil der ersten im deutsch-polnischen Grenzgebiet gegründeten Euroregion Neisse-Nisa-Nysa (unter Ausschluss der Gebiete, die der Tschechischen Republik angehören). Für diese Euroregion existieren unterschiedliche statistische Datenquellen, die die Lebensbedingungen in diesem Grenzgebiet beschreiben. Bis jetzt wurden jedoch solch umfangreiche Untersuchungen – wie in dieser Arbeit – nicht durchgeführt, die sowohl die subjektive Wahrnehmung der Lebensqualität, als auch grenzübergreifende Verflechtungen in einem möglichst breiten Zusammenhang umfassen. Die dargestellten Forschungsergebnisse füllen also gewissermaßen eine Erkenntnislücke in diesem Bereich.
wuzs
Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem
I
Pod redakcją Bartosza Bartniczaka i Katarzyny Trzeciak
I
wuzs
Challenges of sustainable development
I
Pod redakcją Bartosza Bartniczaka i Piotra Rogali
I
Archiwum publikacji (1998-2013)

Do góry |
Strona główna
| Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem