+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci

2013
Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekœcie rozwoju zrównoważonego
Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekœcie rozwoju zrównoważonego, A. Zielińska2010-2012
Ecological information management in the context of sustainable development. Chosen issues Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości Opłaty i podatki ekologiczne. Teoria i praktyka Analiza kosztów-korzyœci w wycenie œrodowiska przyrodniczego
Ecological information management in the context of sustainable development. Chosen issues, A. Becla, S. Czaja, A. Zielińska

Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości, pod red. T. Borysa i P. Rogali

Opłaty i podatki ekologiczne. Teoria i praktyka, B. Bartniczak, M. Ptak Analiza kosztów-korzyœci w wycenie œrodowiska przyrodniczego, A. Becla, S. Czaja, A. Zielińska
2009-2010
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (tom I) Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (tom II) Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (tom III) Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (tom IV)
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, Tom I: Edukacja dla ładu zintegrowanego, pod red. T. Borysa Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, Tom II: Edukacja dla ładu ekonomicznego, pod red. B. Poskrobko Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, Tom III: Edukacja dla ładu społecznego, pod red. T. Brzozowskiego i P. Rogali Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, Tom IV: Edukacja dla ładu społecznego, pod red. B. Bartniczaka i S. Zaremby-Warnke
2009-2010
Finanse ochrony środowiska Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości Ukraine and Poland. Selected social, economic and environmental issues Gospodarka a Środowisko nr 11
Finanse ochrony środowiska Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości Ukraine and Poland. Selected social, economic and environmental issues Gospodarka a Środowisko nr 11, pod red. T. Borysa i B. Fiedora
2008
Gospodarka a Środowisko nr 7 Jakość życia na poziomie lokalnym —  ujęcie wskaźnikowe Quality of life on local level. An indicators-based study Gospodarka a Środowisko nr 9
Gospodarka a Środowisko nr 7 Jakość życia na poziomie lokalnym Quality of life on local level Gospodarka a Środowisko nr 9
2006-2007
Unia Europejska — fakty i potencjalne członkostwo. Doświadczenia Polski i Ukrainy Gospodarka a Środowisko nr 5 Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Systemy zarządzania jakością i zarządzania środowiskiem
Unia Europejska — fakty i potencjalne członkostwo. Doświadczenia Polski i Ukrainy Gospodarka a Środowisko nr 5 Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Systemy zarządzania jakością i zarządzania środowiskiem
2005
Indicators for sustainable development - Polish experiences Gospodarka a Środowisko nr 3 Natura 2000 w Euroregionie Nysa Wskaźniki zrównoważonego rozwoju
Indicators for sustainable development - Polish experiences
Gospodarka a Środowisko nr 3
Natura 2000 w Euroregionie Nysa
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju
2003-2004
Marketing ekologiczny Wybrane metody statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego Systemy zarządzania jakością i środowiskiem Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii
Marketing ekologiczny
Wybrane metody statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego
Systemy zarządzania jakością i środowiskiem
Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii
Elementy statystyki i metod ilościowych Rola wyższych uczelni w edukacji dla ekorozwoju Zeszyt naukowy Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem Excel w statystyce
Elementy statystyki i metod ilościowych.
Rola wyższych uczelni w edukacji dla ekorozwoju
Zeszyt naukowy Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem
Excel w statystyce
1998-2002
Jak opracować raport środowiskowy Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem Wskaźniki ekorozwoju Jak budować program ekorozwoju
Jak opracować raport środowiskowy
Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem
Wskaźniki ekorozwoju
Jak budować program ekorozwoju — informacje ogólne
Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem