Co po studiach
  Atuty specjalności
  Koło naukowe Oikos
  Strona Katedry ZJiŚ


Specjalności:
 • Zarządzanie Jakością i Środowiskiem w Przedsiębiorstwie
 • Menadżer Zarządzania Jakością i Środowiskiem

  Ulotka

  Słowo wstępne

 • Z satysfakcją proponujemy interesującą ofertę dydaktyczną dla studentów naszego Wydziału, która w sposób unikalny w polskim szkolnictwie wyższym łączy zagadnienia zarządzania jakością i zarządzania środowiskiem, a także zarządzania ryzykiem.

  W ostatnich latach nie tylko w Polsce powiększa się szybko liczba przedsiębiorców, menedżerów i samorządowców, którzy dostrzegają światowe tendencje i interesują się wprowadzaniem oraz integrowaniem systemów zarządzania jakością i środowiskiem. Prośrodowiskowy wizerunek firmy czy gminy zapewniającej wysoką jakość swoich produktów staje się coraz ważniejszym warunkiem rozwoju i sukcesu.

  Jak w praktyce to osiągnąć — to główna idea naszych specjalności.

  Prezentowana propozycja programowa to efekt pracy wielu osób, zarówno studentów, jak i pracowników. Przeprowadziliśmy badania ankietowe obejmujące kilkuset studentów naszego Wydziału, w których studenci przedstawili wiele interesujących sugestii i oczekiwań. Staraliśmy się je w stopniu maksymalnym uwzględnić w programie nowej specjalności. Konsultacje te objęły także najważniejsze środki akademickie kraju zajmujące się podobną problematyką. Pozwoliło to stworzyć atrakcyjną dla studentów specjalność, której ukończenie powinno gwarantować ciekawą i satysfakcjonującą pracę.

  Bardzo liczę na to, że nasza oferta Państwa zainteresuje. Serdecznie zapraszam!

  Kierownik specjalności      
  Prof. zw. dr hab. Tadeusz Borys      
  Certyfikaty auditora
  Wyjazdy
  do firm
  Seminaria naukowe
  Certyfikaty auditora wewnętrznego Wyjazdy do firm Seminaria i konferencje naukowe
  Studenci specjalności mają możliwość uzyskania certyfikatu auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością oraz systemu zarządzania środowiskowego. Studenci specjalności odwiedzają przedsiębiorstwa będące liderami w zakresie stosowania narządzi zarządzania jakością. Studenci specjalności współorganizują seminaria nt. zarządzania jakością i środowiskiem i uczestniczą w konferencjach organizowanych przez różne organizacje.
  Do góry | Strona główna specjalności |
  Słowo wstępne
  | Kontakt
  Program specjalności |   Atuty specjalności | Sylwetka absolwenta
  Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem