strona główna Zarządzanie Jakością
i Środowiskiem
Strona główna Kontakt

Aktualności

O Nas

Pracownicy Katedry

Publikacje

Konferencje

Studia I i II stopnia

Studia podyplomowe

Koło naukowe Oikos

Journal of quality and     environmental studies

Przydatne adresy

Dla pracowników

Biblioteki specjalnościowe

Kontakt    Znajdź nas na Facebooku
Oferta specjalności na I i II stopniu studiów


Cykl kształcenia 2016-2019

wuzs Specjalność na studiach I stopnia
I
Zarządzanie jakością i środowiskiem w przedsiębiorstwie
I

Kogo kształcimy?
Program specjalności został tak zaprojektowany, aby przekazać studentom aktualną, praktyczną oraz kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania jakością i środowiskiem. Jej absolwenci znajdują zatrudnienie, m. in. w Działach Kontroli Jakości oraz Działach Zapewnienia Jakości, Działach Przygotowania Produkcji, Działach Marketingu oraz Działach Ochrony środowiska. Mogą też pełnić funkcje specjalne, takie jak np. Przedstawiciel Kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 lub Pełnomocnik Prezesa ds. Relacji Przedsiębiorstwa z Otoczeniem. Zadania realizowane w ramach tych działów i funkcji dotyczą, między innymi: rozpoznawania potrzeb i satysfakcji klientów, doskonalenia procesów biznesowych, stosowania międzynarodowych standardów jakości, przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska i „ekologizacji” produktów oraz produkcji (w tym także pozyskiwaniem środków na tego typu działania). Profil tych zadań sprzyja rozwojowi i szybkiej ścieżce awansu zawodowego. Absolwenci naszej Specjalności mogą także z powodzeniem wykorzystać zdobytą wiedzę w ramach własnej działalności gospodarczej, a także jako pracownicy firm szkoleniowych, konsultingowych i certyfikujšcych.
I

Jak kształcimy?
W procesie dydaktycznym wykorzystujemy nowoczesne oraz zróżnicowane formy kształcenia (prezentacje multimedialne, tablice interaktywne, studia przypadków, prace w grupach). Duży nacisk położony jest na praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy. Pracownicy prowadzący zajęcia na Specjalności posiadają bogate doświadczenie praktyczne (pracując, m.in. jako przedstawiciele kierownictwa ds. systemu zarządzania jakoœcią, konsultanci, dyrektorzy, koordynatorzy projektów, itd.). Ponadto organizowane są wizyty studyjne, podczas których studenci poznają sposoby funkcjonowania wiodących przedsiębiorstw, takich jak np. Volkswagen w DreŸnie, Škoda w Mlada Boleslav, PMP w Jeleniej Górze. Studenci mają też możliwoœć zdobycia certyfikatu auditora systemu zarządzania – potwierdzającego praktyczną wartoœć zdobytych kompetencji. Podczas zajęć kładziemy duży nacisk na stworzenie odpowiedniej atmosfery, bazującej na otwartoœci oraz szacunku i sprzyjającej zdobywaniu wiedzy.
I

Dlaczego warto wybrać Naszą Specjalność?
I

Program specjalności Zarządzanie jakością i środowiskiem w przedsiębiorstwie
wuzs Specjalność na studiach II stopnia
I
Menedżer zarządzania jakością i środowiskiem
I

Specjalność kształci osoby, które w organizacjach dbają o wysoką jakość prowadzonej działalnoœci oraz zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ich zadaniem jest nie tylko rozwiązywanie problemów, z którymi spotykają się współczesne organizacje, ale także projektowanie i wprowadzanie rozwiązań, dzięki którym organizacja może uniknąć tych problemów. Absolwenci specjalności mogą kierować zespołami zadaniowymi, realizować projekty doskonalące, opracowywać i wprowadzać procedury działania. Specjalność rozwija umiejętnoœci w zakresie kreatywnego oraz systemowego myślenia i oparta jest na nowoczesnych międzynarodowych standardach.
I

Program specjalności Menedżer zarządzania jakością i środowiskiem
Do góry |
Strona główna
| Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem