strona główna Zarządzanie Jakością
i Środowiskiem

Aktualności

O Nas

Pracownicy Katedry

Publikacje

Konferencje

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia podyplomowe

Koło naukowe Oikos

Journal of quality and     environmental studies

Przydatne adresy

Dla pracowników

Biblioteki specjalnościowe

Kontakt    Znajdź nas na Facebooku
Oferta specjalności na II stopniu studiów


wuzs Specjalność na studiach II stopnia
I
Menedżer procesów
I

Absolwent specjalności Menedżer procesów posiada umiejętność całościowego i interdyscyplinarnego rozumienia i stosowania podejścia procesowego w praktyce. Podczas studiów nabywa i doskonali zdolności analitycznego myœlenia oraz umiejętnoœć wycišgania wniosków niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Potrafi identyfikować, projektować, wdrażać i doskonalić procesy biznesowe w przedsiębiorstwie zgodnie z metodyką lean management, six sigma. Jest poszukiwanym na rynku pracy specjalistš ds. zarządzania przedsiębiorstwem oraz rozwojem firmy – doradcš, pełnomocnikiem lub menedżerem. Znajduje zatrudnienie jako menedżer procesu lub konkretnego działu w przedsiębiorstwie. Zdobytą wiedzę może także wykorzystać prowadząc własną działalnoœć gospodarczą lub pracując w firmach szkoleniowych, konsultingowych i certyfikujących. Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zarządzania procesami biznesowymi zgłaszajš, m.in.: przedsiębiorstwa motoryzacyjne, farmaceutyczne, informatyczne, logistyczne oraz branże innowacyjne. Naszym studentom przekazujemy aktualną i praktyczną wiedzę w zakresie: modelowania procesów biznesowych, identyfikacji oraz analizy i oceny ryzyk operacyjnych w działalności przedsiębiorstwa, przygotowania i wizualizacji różnego typu raportów z działalnoœci organizacji. Absolwenci specjalności potrafią pełnić rolę lidera, a także pracować w zespole realizujšcym projekty doskonalšce. Zakres powierzanych im w przedsiębiorstwach zadań obejmuje, m.in.: kształtowanie relacji z klientami i dostawcami, doskonalenie prowadzonej działalności, a także tworzenie, wprowadzanie oraz monitorowanie przestrzegania standardów działania (np. procedur produkcji lub œwiadczenia usług). Wiedza i umiejętności praktyczne nabyte podczas studiów sprzyjajš rozwojowi oraz szybkiej œcieżce awansu zawodowego.
I

Ulotka specjalności Menedżer procesów
I

Prezentacja specjalności Menedżer procesów
Do góry |
Strona główna
| Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem