+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci

dr Sabina Zaremba-Warnke
dr Sabina Zaremba-Warnke

Adiunkt
Zakład zarządzania środowiskiem i metod statystycznych


Dyżur w semestrze zimowym 2015/2016: piątek 11.00-12.00
Konsultacje w semestrze zimowym 2015/2016: czwartek 12.00-14.00

bud. H, pok. 21
tel.: (075) 75 38 220 (w czasie konsultacji)

Adres poczty elektronicznej: sabina.zaremba@ue.wroc.pl

http://www.ue.wroc.plOpis kariery naukowej
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
InneOpis kariery naukowej (rok zatrudnienia, realizowane prace itp.)

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunek: Ekonomia, specjalność: Polityka i Zarządzanie Ochroną Środowiska. Na koniec studiów została wyróżniona listem gratulacyjnym rektora AE za bardzo dobre wyniki w nauce. Na piątym roku studiów rozpoczęła współpracę z Katedrą Polityki i Ekonomiki Ochrony Środowiska (m.in. prowadząc zajęcia na podstawie umowy-zlecenia).
Od ukończenia studiów pracuje w Katedrze Zarządzania Jakością i Środowiskiem.
29.10.2004. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych; rozprawa doktorska pt. Marketing ekologiczny jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju, promotor: prof. zw. dr hab. Tadeusz Borys; rozprawa została wyróżniona nagrodą Rektora AE.

Efektem dotychczasowej pracy naukowej poświęconej tematyce marketingu ekologicznego oraz statystyki jest kilkadziesiąt publikacji (referatów, artykułów oraz współautorstwo trzech skryptów), czynny udział m.in. w kilkunastu międzynarodowych konferencjach naukowych, a także materiały opracowane przy realizacji projektów badawczych Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem.
Opracowała również program i prowadzi wykłady z przedmiotu Marketing ekologiczny i modele konsumpcji. Jest także redaktorem i współautorem podręcznika pt. Marketing ekologiczny, przygotowanego dla tego przedmiotu.


Zainteresowania naukowe

Marketing ekologiczny i wykorzystanie metod statystycznych w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju.


Najważniejsze publikacje


Zobacz: informacje o dorobku dr S. Zaremby-Warnke w bazie publikacji pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Wybrane publikacje

 1. Konsumeryzm a procesy integracji i dezintegracji, w: Ekonomia i Prawo: Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce część 2, Tom VIII, nr 1/2012, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, s. 73-87.
 2. Orientacja na potrzeby proekologicznego konsumenta, w: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości, pod red. T. Borysa i P. Rogali, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011. » więcej
 3. Realizacja zasad edukacji ekologicznej na zajęciach z przedmiotu marketing ekologiczny i modele konsumpcji, w: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (tom IV). Edukacja dla ładu środowiskowego, pod red. B. Bartniczaka i S. Zaremby-Warnke, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Wrocław 2010. » więcej
 4. „OKO-TEST” — źródło informacji o proekologicznych produktach, w: Gospodarka a Środowisko, pod red. T. Borysa, Prace Naukowe nr 22 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008. » więcej
 5. Korzyści oferowane odbiorcom w programach kształtujących proekologiczny styl życia, w: Gospodarka a Środowisko, pod red. T. Borysa, Prace Naukowe nr 1185 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007. » więcej
 6. Wykorzystanie marketingu w realizacji zrównoważonego rozwoju, w: Problemy interpretacji i realizacji zrównoważonego rozwoju, pod red. B. Poskrobki i G. Dobrzańskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2007.
 7. Marketing ekologiczny i modele konsumpcji, w: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, pod red. T. Borysa, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2006. » więcej.
 8. Promocja w przedsiębiorstwach proekologicznych, w: Gospodarka a Środowisko, pod red. T. Borysa, Prace Naukowe nr 1075 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005. » więcej
 9. Analiza współzależności, w: Metody statystyczne, Skrypt pod red. Z. Bobowskiego, T. Borysa, A. Zielińskiej, AE Wrocław (przygotowywany do druku).
 10. Marketing ekologiczny (redaktor i współautor), Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Wrocław 2004.
 11. Proekologiczna dystrybucja jako instrument marketingu ekologicznego, w: Zeszyt naukowy Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem, Jelenia Góra 2003. » więcej
 12. Marketing ekologiczny a jakość życia, w: Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, pod red. J. Tomczyk-Tołkacz (red.), Jelenia Góra 2003. » więcej
 13. Marketing ekologiczny — odpowiedź na proekologiczne potrzeby konsumentów, w: Zarządzanie i Marketing, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 936, Wrocław 2002.
 14. Marketing ekologiczny a instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska, w: Instrumenty rynkowe w ochronie środowiska, pod red. S. Czai, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 29, Jugowice-Wrocław 2002, s. 464-473.
 15. Marketing ekologiczny, w: Proekologiczne Zarządzanie Przedsiębiorstwem, pod red. G. Kobyłko, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2000. » więcej
 16. Potrzeba czystego środowiska a zrównoważony rozwój. w: Ekonomia a zrównoważony rozwój (t. 2), pod red. F. Piontka, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001, s. 151-156.
 17. Kształtowanie ekologicznych cech produktów zgodnie z potrzebami konsumentów., w: Ekologia wyrobów (materiały konferencyjne) Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 17-18 maja 2000 r.
 18. Marketing w ochronie środowiska, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Europejskie Forum Ekologiczne '98. Studia i materiały t. XVI, nr 1-2, 1998, Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Gorzów Wlkp.-Barlinek 21-22 kwietnia 1998 r.
 19. Program Ekozespołów w województwie jeleniogórskim, w: Edukacja ekologiczna — Program Ekozespołów, Regionalny Ośrodek Ekorozwoju, Jelenia Góra 1997.
 20. Ekologia produktów a idee zielonego konsumeryzmu, Materiały konferencji naukowej Ekologia wyrobów (materiały konferencyjne), Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 8-9 maja 1997 r.
 21. Promocja produktów przyjaznych dla środowiska jako instrument ekomarketingu, w: Ekologia wyrobów, pod red. W. Adamczyka, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 25-26 września 2003.

Inne

W roku 1995 rozpoczęła współpracę z Fundacją Karkonoską — proekologiczną organizacją pozarządową. Od listopada 1997 do paŸdziernika 1998 pełniła funkcję regionalnego koordynatora Programu Ekozespołów, propagującego ekologiczny styl życia. Od 1997 r., jest członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Brała udział w wielu kursach i szkoleniach m.in. "Ochrona środowiska w kontekście integracji Polski z Unią Europejską", "Sztuka negocjacji w praktyce".

11.06.2013 r. ukończyła dwuletnie studia magisterskie w Hochschule Zittau/Görlitz w zakresie specjalistycznych tłumaczeń ekonomicznych języków polskiego i niemieckiego.
Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem