+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci

dr Tomasz Brzozowski
dr Tomasz Brzozowski

Adiunkt
Zakład zarządzania jakością i ryzykiem


Pokój 27 (bud. H)

Dyżur w semestrze zimowym 2015/2016: piątek 11.00-12.00
Konsultacje w semestrze zimowym 2015/2016: środa 11.00-13.00

Telefon: 75 75 38 264
E-mail: http://www.ue.wroc.pl
Opis kariery naukowej
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Opis kariery naukowej (rok zatrudnienia, realizowane prace itp.)


Absolwent Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze; kierunek: ekonomia; specjalność: Zarządzanie Jakością i Środowiskiem. 2003 r. — obrona pracy magisterskiej pt. „Integracja znormalizowanych systemów zarządzania jakością i środowiskiem”. Współpracuje z Fundacją Karkonoską, pełniąc funkcję członka Rady Programowej biuletynu „Zielony Region”. Jest członkiem Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego.

Zainteresowania naukowe

Zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe, metody statystyczne


Najważniejsze publikacje


Zobacz: informacje o dorobku dr. T. Brzozowskiego w bazie publikacji pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Wybrane publikacje

 1. Oczekiwania i zadowolenie klienta jako wyznaczniki kierunków doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania, w: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości, pod red. T. Borysa i P. Rogali, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 2. Przesłanki wdrażania koncepcji zrównoważonej produkcji w przedsiębiorstwie, w: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, pod red. M. Ciska i B. Domańskiej-Szarugi, wyd. Studio EMKA, Warszawa 2010.
 3. Możliwości wykorzystania w edukacji raportów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw , w: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (tom II). Edukacja dla ładu ekonomicznego, pod red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Wrocław 2010. » Więcej
 4. O czym informują przedsiębiorstwa w swoich raportach społecznych, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 42, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 5. Doskonalenie organizacji w ramach zintegrowanego systemu zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa z branży IT, w: Nowoczesne przedsiębiorstwo, Zeszyty Naukowe Nr 572, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 6. Ocena zasobów informacyjnych raportów środowiskowych przedsiębiorstw, w: Gospodarka a Środowisko nr 9, pod red. T. Borysa, Prace Naukowe nr 22 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 7. Efektywność ekologiczna przedsiębiorstw w świetle informacji ujawnianych w raportach środowiskowych , w: Europa wobec wyzwań gospodarki globalnej, pod red. A. Balcerzaka, E. Rogalskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 8. Kierunki doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego , w: Gospodarka a Środowisko nr 7, pod red. T. Borysa, Prace Naukowe nr 1185 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 9. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a jego relacje z interesariuszami , w: Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w gospodarce, pod red. D. Kiełczewskiego i B. Dobrzańskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2007.
 10. System zarządzania środowiskowego oraz Wybrane narzędzia zarządzania środowiskowego , w: Systemy zarządzania jakością i zarządzania środowiskiem, pod red. T. Borysa i P. Rogali, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 11. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju [współautor], pod red. T. Borysa, Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005.
 12. Koncepcja modułu wskaźnikowego w ocenie efektywności ekologicznej przedsiębiorstwa , w: Oceny oddziaływania na środowisko na szczeblu lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH w Krakowie, Kraków 2005.
 13. Projakościowa aktywność polskich organizacji [z R. Rogalą i P. Skowronem], „Problemy Jakości” 2005, nr 3.
 14. Powszechność certyfikacji i jej wpływ na wielkość gospodarki w wybranych krajach Unii Europejskiej [z P. Skowronem], w: Wyzwania zarządzania jakością, pod red. M. Salerno-Kochan, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005, s. 23-27.
 15. Ocena powszechności certyfikowanych systemów zarządzania jakością na Dolnym Śląsku [z P. Rogalą i P. Skowronem], w: Gospodarka a Środowisko, pod red. A. Rapacza, Prace Naukowe nr 1095 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 16. Raportowanie środowiskowe. Teoria i praktyka w świetle doświadczeń międzynarodowych, w: Gospodarka a Środowisko, pod red. T. Borysa, Prace Naukowe nr 1075 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 17. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju [współautor], pod red. T. Borysa, Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005.
 18. Systemy zarządzania jakością i środowiskiem [z P. Rogalą], Wrocław 2003.
 19. System zarządzania środowiskowego w organizacjach jako podstawa w podnoszeniu prośrodowiskowej jakości życia, w: Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, pod red. J. Tomczyk-Tołkacz, Jelenia Góra 2003, s. 214-225.
 20. Zasady zarządzania jakością w wymaganiach normy ISO 9001:2000, w: Zarządzanie jakością i środowiskiem, Jelenia Góra 2003.
Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem