+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci

Wizyty w przedsiębiorstwach

2015
W kwietniu 2015 r. studenci specjalności Zarządzanie jakością i środowiskiem odwiedzili firmę Faurecia w Wałbrzychu.

Wizyty w przedsiębiorstwach 2009_1 Wizyty w przedsiębiorstwach 2009_2
Wizyty w przedsiębiorstwach 2009_1 Wizyty w przedsiębiorstwach 2009_2

2014
W grudniu 2014 roku studenci specjalności Zarządzanie jakością i środowiskiem odwiedzili Termy Cieplickie.

Wizyty w przedsiębiorstwach 2014
Więcej na Facebooku

2010
W maju 2010 roku studenci specjalności Zarządzanie jakością i środowiskiem odwiedzili fabrykę Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu.

Wizyty w przedsiębiorstwach 2010_1

2009
18 maja 2009 roku studenci specjalności Zarządzanie jakością i środowiskiem odwiedzili fabrykę Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu. Podczas prezentacji przygotowanych przez pracowników firmy zaznajomili się z historią przedsiębiorstwa oraz poznali systemem produkcyjnym Toyoty (składającym się z takich elementów jak Just In Time, Jidoka, Kaizen, itp.). Następnie w trakcie trwającego ponad godzinę zwiedzania fabryki mogli dowiedzieć się w jaki sposób koncepcje te realizowane są w praktyce. Ze względu na specyfikę specjalności pracownicy firmy Toyota sporo czasu poświęcili także zagadnieniom związanym z ochroną środowiska.

Wizyty w przedsiębiorstwach 2009_1 Wizyty w przedsiębiorstwach 2009_2
W styczniu 2009 r. studenci specjalności Zarządzanie Jakością i Środowiskiem odwiedzili firmę LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach.

Wizyty w przedsiębiorstwach 2009_1 Wizyty w przedsiębiorstwach 2009_2
Wizyty w przedsiębiorstwach 2009_1 Wizyty w przedsiębiorstwach 2009_2
Wizyty w przedsiębiorstwach 2009_1 Wizyty w przedsiębiorstwach 2009_2

Wizyta w Karkonoskim Parku Narodowym.
Wizyta w KPN 2009_1 Wizyta w KPN 2009_2

2007
W 2007 r. studenci IV roku specjalności Zarządzanie Jakością i Środowiskiem odwiedzili firmy Volkswagen Motor Polska w Polkowicach oraz Toyota Motor Manufacturing w Wałbrzychu. Podczas tych wizyt studenci mieli możliwość zapoznania się praktycznymi aspektami zarządzania jakością i środowiskiem. Program każdej z wizyt obejmował zwiedzanie zakładu oraz wysłuchanie prezentacji przygotowanych przez pracowników odwiedzanych przedsiębiorstw. Poruszane tematy dotyczyły: ISO 9001, ISO 14001, VDA 6.1., Toyota Production System oraz EFQM.


Volkswagen Motor Polska w Polkowicach (9 maja 2007)
Wizyty w przedsiębiorstwach 2007_1 Wizyty w przedsiębiorstwach 2007_2

Toyota Motor Manufacturing w Wałbrzychu (31 maja 2007)
Wizyty w przedsiębiorstwach 2007_3

2004
W marcu 2004 r. specjalności Zarządzanie Jakością i Środowiskiem odwiedzili firmę PMPoland S.A. w Jeleniej Górze
Wizyty w przedsiębiorstwach 2004_1 Wizyty w przedsiębiorstwach 2004_2
Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem